Toename stress op werkplek sinds pandemie

Praten over geestelijke gezondheid is echter geen taboe meer. Volgens 50 % van de werknemers heeft de pandemie het gemakkelijker gemaakt om op het werk over geestelijke gezondheidsproblemen te praten.

Bijna de helft van de werknemers in Europa geeft aan dat zij meer stress op het werk ervaren als gevolg van de corona-pandemie. Dat blijkt uit de werknemersenquête van EU-OSHA. Blootstelling aan ernstige tijdsdruk of een te hoge werkbelasting zijn belangrijke factoren die stress veroorzaken. Een aanzienlijk deel van de werknemers kampt met werkgerelateerde gezondheidsproblemen als gevolg van stress.

Meer dan vier op de tien werknemers (44 %) geven aan dat zij meer stress op de werkvloer ervaren als gevolg van de pandemie, zo blijkt uit de werknemersenquête van EU-OSHA ‘Vinger aan de pols’ over veiligheid en gezondheid op het werk na de corona-pandemie.

Stressfactoren voor geestelijke en lichamelijke gezondheid

EU-OSHA publiceert de bevindingen van de enquête waarin wordt gekeken naar stressfactoren voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van werknemers en naar  maatregelen ter bevordering van veiligheid en gezondheid op het werk die op de werkplek worden toegepast.

Bijna de helft van de respondenten (46 %) geeft aan te zijn blootgesteld aan ernstige tijdsdruk of een hoge werkbelasting. Andere factoren die stress veroorzaken zijn slechte communicatie of samenwerking binnen de organisatie en een gebrek aan controle over het werktempo of de werkprocessen.

Werkgerelateerde gezondheidsproblemen

Een aanzienlijk deel van de werknemers kampt met werkgerelateerde gezondheidsproblemen als gevolg van stress: 30 % van de respondenten geeft aan last te hebben van ten minste één gezondheidsprobleem dat door het werk is veroorzaakt of verergerd. Denk daarbij aan bijvoorbeeld algemene vermoeidheid, hoofdpijn, vermoeide ogen, spierproblemen of pijn.

Praten over geestelijke gezondheid is echter geen taboe meer. Volgens 50 % van de werknemers heeft de pandemie het gemakkelijker gemaakt om op het werk over geestelijke gezondheidsproblemen te praten. Niet alle werknemers praten graag over hun gevoelens. Precies de helft van de respondenten maken zich zorgen dat het ter sprake brengen van een psychische aandoening negatieve gevolgen kan hebben voor hun carrière.

Wat betreft initiatieven en activiteiten op de werkplek om gezondheidsrisico’s te voorkomen of te verminderen, geeft 42 % van de respondenten aan dat er op de werkplek informatie en trainingen over welzijn en het omgaan met stress worden aangeboden. Ook heeft 38 % van de respondenten toegang tot counseling en psychosociale ondersteuning of worden er op het werk bewustmakings- en andere activiteiten georganiseerd om voor te lichten over veiligheid en gezondheid.

Bron: EU-OSHA (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
 

Psychosociale arbeidsbelasting