Werkenden negatief over haalbaarheid pensioen in huidige baan

De arbeidsrisico’s waar de ondervraagde werknemers zich zorgen over maken zijn werkdruk, fysieke belasting en klimaat op het werk.

De helft van de werknemers in Nederland denkt hun werk niet tot hun pensioenleeftijd vol te houden. Mogelijke oorzaak van deze negatieve verwachting is dat driekwart van de werkenden vindt dat werkgevers arbeidsrisico’s onvoldoende aanpakken. Dat blijkt uit onderzoek dat werknemersorganisatie FNV hield onder ruim 5000 leden.

De arbeidsrisico’s waar de ondervraagde werknemers zich zorgen over maken zijn werkdruk, fysieke belasting en klimaat op het werk. In dat laatste geval gaat het over zaken zoals hitte, kou en tocht. Vakcentrale FNV zegt niet verrast te zijn van de uitkomsten van het onderzoek onder ruim 5.600 werkenden. “Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving, maar geven vaak geen voorlichting aan werknemers en hebben geen plan om de arbeidsrisico’s aan te pakken.”

Pensioen gezond bereiken

Bijna de helft (47%) van de mannen denkt zijn pensioen op deze manier niet gezond te kunnen halen, bij vrouwen is dat zelfs 57%. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “Dat zijn schokkende cijfers, het logische gevolg van arbeidsomstandigheden waaronder mensen moeten werken. Dat moet echt verbeteren. En stoppen na 45 jaar werken moet de komende jaren echt gerealiseerd worden.” Dat laatste punt is volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te duur en juridisch te ingewikkeld om uit te voeren.

De cijfers bij vrouwen liggen wat hoger dan bij mannen, omdat vrouwen vaker in de zorg werken. Ook hebben zij vaker moeite werk en privé in balans te houden door het werk. Mensen uit de zorg hebben het meest te maken met werkdruk, emotioneel zwaar werk en ongewenst gedrag op het werk. Maar ook een grote coronabesmettingskans, lichamelijke belasting en warmte, kou en tocht eisen hun tol. Dat laatste speelt in alle sectoren. Een op de drie werkenden voelde zich het afgelopen jaar ziek door het werk.

Zeggenschap en autonomie

42% van de ondervraagden heeft last van werkdruk. Dat geldt vooral voor mensen die gebrek aan zeggenschap en autonomie ervaren, omdat ze het werktempo niet zelf kunnen regelen, of altijd beschikbaar moeten zijn. Ook technische innovatie heeft invloed. Mensen moeten hierdoor vaak sneller werken en hun prestaties worden constant gemonitord. Ook het opknippen van werk in saaiere eentonige handelingen is slecht voor de gezondheid.

Bron: FNV

Rollen en verantwoordelijkheden