Checklist: Corona op het werk

Beleid en overheid
Achtergrondartikel
Handen wassen

Wanneer (thuis)werkers aan het werk gaan op een locatie van het bedrijf zelf, moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen. Naast de bekende hygiëneregels om het virus in te dammen, zijn er bijvoorbeeld ook mentale aspecten waar je rekening mee moet houden. In deze checklist staan alvast belangrijke tips zodat je goed voorbereid bent als werknemers terug naar het werk komen.

Let op: De situatie rondom COVID-19 verandert zeer frequent, dit kan invloed hebben op deze checklist. Het is daarom goed om regelmatig de websites van RIVM en de overheid te raadplegen.      

  Mentaal

  • Besteed extra aandacht aan rouwverwerking: mensen kunnen een dierbare verloren hebben, maar ook een collega kan overleden zijn of een ex-medewerker (gepensioneerde).
  • Besteed ook extra aandacht als een collega langdurig mantelzorg moet verrichten vanwege een dierbare die ziek is of langdurig IC heeft gelegen. De hersteltijd zal ook langduren en deze mantelzorg dan dus ook.
  • Mensen kunnen prikkelbaar(der) zijn door de onzekerheid en op elkaar gaan reageren. Houd hier als leidinggevende en als collega rekening mee. Ook kunnen er spanningen ontstaan doordat de ene collega de maatregelen noodzakelijk vindt en de andere niet. Heb begrip voor elkaar.
  • De werkdruk kan hoger zijn, door ziekteverzuim, maar ook doordat werk is blijven liggen omdat dit vanuit huis minder makkelijk te doen is. Stel hierin gezamenlijk prioriteiten.

  Fysiek

  • Schud geen handen meer en overweeg inzet van extra handgels op bureaus. Hoest/nies in de elleboog. Bij terugkerende klachten werk thuis.
  • Hang op strategische plekken in het gebouw de belangrijkste (hygiëne) tips op.
  • Maak goed en frequenter schoon. Zeker als een (deel van een) gebouw langere tijd niet is gebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de algemene ruimtes, koffiezetapparaten en deurklinken. Extra aandacht kan besteed worden aan flexplekken en ruimtes die door meer mensen gebruikt worden (bv vergaderruimte/koffieruimtes). Hetzelfde geldt voor de hardware zoals muis en toetsenbord. Besteed ook extra aandacht aan de schotten/schermen tussen bureaus. Vaak zijn deze van een soort stof en daardoor minder goed schoon te maken.
  • Overweeg (tijdelijk) wegwerp koffiebekers te gebruiken om besmetting te reduceren.
  • Spoel leidingen door i.v.m. legionellagevaar (geldt uiteraard alleen als een deel van een gebouw voor langere tijd niet gebruikt is). Dit geldt ook voor koffiezetapparaten, douches, e.d.
  • Organiseer binnen de werk- en loopruimtes bij voorkeur eenrichtingsverkeer. Markeer dit ook duidelijk.
  • Zet alle werkplekken op minimaal 1,5 meter afstand en/of met scherm/plexiglas. Markeer de ruimte ook duidelijk. Noot: het is nog onduidelijk of schermen en plexiglas voldoende beschermend zijn. Via lucht kan het uiteraard ook onder of langs plexiglas verspreiden. Ruime afstand tot elkaar houden is dus sowieso belangrijk.
  • Werk liefst zo veel mogelijk verspreid over (verschillende kamers van) het gebouw.
  • Spreid de werktijden en ook de lunch- en pauzetijden.
  • Werk met vaste teams op vaste dag(del)en.
  • Neem zoveel mogelijk de trap in plaats van de lift. Indien toch de lift gebruikt wordt liefst maximaal 2 mensen.
  • Stel een wc-beleid op, bijvoorbeeld een persoon in de wc-ruimte.
  • Ventileer de werkruimtes voorafgaand aan gebruik en daarna dagelijks.
  • Schrap de gezamenlijke lunch en indien het weer het toe laat lunch buiten.
  • Creëer meer ruimte bij ontvangst/receptie zodat bezoekers voldoende afstand tot elkaar kunnen houden. Dit geldt ook voor een wachtruimte. Verwijder tijdschriften e.d. uit zo’n wacht/receptieruimte.
  • Gebruik geen presentie- of intekenlijst meer. Indien dit toch nodig is, registreer met een eigen pen. Zet ook handgel of desinfecteermiddel klaar.
  • Loop je proces na voor klanten/cliënten/bezoekers maar ook voor medewerkers: verplaats je in deze mensen en benoem alle potentiele infectiebronnen die je tegen kan komen.
  • Voorkom meetings met meerdere personen: blijf gebruik maken van videobellen.
  • Mondkapjes kunnen verstrekt worden. Echter het goed gebruik hier van maken is wel cruciaal. Bij verkeerd gebruik is het middel erger dan de kwaal. Daarnaast kan het, door schijnveiligheid, leiden zelfs tot onzorgvuldig en onveilig gedrag leiden.

  Verhoogd risico

  Voor COVID-19 geldt dat er mensen in de organisatie werkzaam kunnen zijn die een verhoogd risico lopen. Denk bijvoorbeeld aan zwangeren, mensen met luchtwegklachten zoals astma/COPD, hartklachten en/of diabetes. Stel als preventiemedewerker samen met HR en de bedrijfsarts hier beleid over op. Onderdeel van dit beleid is welke werkzaamheden op welke werkplek en/of –locatie gedaan kunnen worden. Wellicht is thuiswerken voor sommige risicogroepen het beste. Denk hierbij ook aan de privacy over wat wel/niet met collega’s gecommuniceerd kan worden.

  Tot slot                                

  Maak gebruik van de verschillende brancheprotocollen die opgesteld zijn of gaan worden. Informeer daarnaast de medewerkers dat zij bij vragen/ suggesties altijd bij de preventiemedewerker terecht kunnen, maar ook bij HR/ Personeelszaken, de bedrijfsarts of bij mentale aspecten bij de vertrouwenspersoon.

  Voorbeelden brancheprotocollen

  Scholen: PO Raad

  Bouwend Nederland en Techniek Nederland

  Artikelen over Covid-19

  Corona en privacy: Een lastige combinatie

  Cartoon Thuiswerken: Het nieuwe normaal

  Corona en angststoornis

  Checklist: Terug naar het werk

  7 Juridische vragen over corona op de werkvloer

  Het Nieuwe Werken 2.0

  Veilig en gezond blijven thuiswerken

  De beeldschermbril, ook bij thuiswerken!

  Het belang van een gezond binnenklimaat

  Vergoeden kosten van werknemers

  Nieuwe routines voor (thuis)werken in crisistijd

  De thuiswerkplek: zo voorkom je klachten

  Corona: face shields en mondmaskers in het kort (Arbeidsveiligheid)

  Beter om handen te wassen dan te desinfecteren (Arbeidsveiligheid)

   

  Zoekwoorden: 
  corona
  preventie
  hygiëne
  voorzorgsmaatregelen
  checklist
  Lees meer op overzichtspagina Preventie