Checklist: Corona op het werk

Wanneer (thuis)werkers aan het werk gaan op een locatie van het bedrijf zelf, moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen. Naast de bekende hygiëneregels om het virus in te blijven dammen, zijn er bijvoorbeeld ook mentale aspecten waar je rekening mee moet houden. In deze checklist staan alvast belangrijke tips zodat je goed voorbereid bent als werknemers terug naar bijvoorbeeld een kantoor komen.

Let op: De situatie rondom COVID-19 verandert zeer frequent, dit kan invloed hebben op deze checklist. Het is daarom goed om regelmatig de websites van RIVM en de overheid te raadplegen.      

   Fysiek

   • Spreek met elkaar af hoe vaak iemand weer op kantoor gaat werken. Wie en wanneer werkt waar en zorg ervoor dat iedereen dit van elkaar weet. 
   • Schud geen handen en overweeg inzet van handgels op bureaus. Bij terugkerende klachten werk thuis.
   • Hang op strategische plekken in het gebouw de belangrijkste (hygiëne)tips op.
   • Maak goed en frequenter schoon. Zeker als een (deel van een) gebouw langere tijd niet is gebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de algemene ruimtes, koffiezetapparaten en deurklinken. Extra aandacht kan besteed worden aan flexplekken en ruimtes die door meer mensen gebruikt worden (bv vergaderruimte/koffieruimtes). Hetzelfde geldt voor de hardware zoals muis en toetsenbord. Besteed ook extra aandacht aan de schotten/schermen tussen bureaus. Vaak zijn deze van een soort stof en daardoor minder goed schoon te maken.
   • Overweeg (tijdelijk) wegwerp koffiebekers te gebruiken om besmetting te reduceren.
   • Spoel leidingen door i.v.m. legionellagevaar (geldt uiteraard alleen als een deel van een gebouw voor langere tijd niet gebruikt is). Dit geldt ook voor koffiezetapparaten, douches, e.d.
   • Organiseer binnen de werk- en loopruimtes bij voorkeur eenrichtingsverkeer. Markeer dit ook duidelijk.
   • Zet alle werkplekken op minimaal 1,5 meter afstand en/of met scherm/plexiglas. Markeer de ruimte ook duidelijk. Ruime afstand tot elkaar houden is sowieso belangrijk.
   • Werk liefst zo veel mogelijk verspreid over (verschillende kamers van) het gebouw.
   • Spreid de werktijden en ook de lunch- en pauzetijden.
   • Werk met vaste teams op vaste dag(del)en.
   • Neem zoveel mogelijk de trap in plaats van de lift. Indien toch de lift gebruikt wordt liefst maximaal 2 mensen.
   • Stel een wc-beleid op, bijvoorbeeld een persoon in de wc-ruimte.
   • Ventileer de werkruimtes voorafgaand aan gebruik en daarna dagelijks.
   • Indien het weer het toe laat lunch buiten.
   • Creëer meer ruimte bij ontvangst/receptie zodat bezoekers voldoende afstand tot elkaar kunnen houden. Dit geldt ook voor een wachtruimte. Verwijder tijdschriften e.d. uit zo’n wacht/receptieruimte.
   • Gebruik geen presentie- of intekenlijst meer. Indien dit toch nodig is, registreer met een eigen pen. Zet ook handgel of desinfecteermiddel klaar.
   • Loop je proces na voor klanten/cliënten/bezoekers maar ook voor medewerkers: verplaats je in deze mensen en benoem alle potentiele infectiebronnen die je tegen kan komen.
   • Voorkom meetings met meerdere personen: blijf gebruik maken van videobellen.
   • Het advies is om mondkapjes in openbare ruimtes toch nog te laten dragen. 

   Lees ook: Jaar van de RI&E

   Door corona realiseren veel werkgevers zich dat een deel van de medewerkers prima deels thuis kan werken. Het hybride of blended werken komt steeds vaker terug. Het kantoor als ontmoetingsplek vraagt vaak om een andere inrichting. Dat betekent dus een update van de RI&E en daar staan veel werkgevers niet bij stil.

   Mentaal

   • Besteed extra aandacht aan rouwverwerking: mensen kunnen een dierbare verloren hebben, maar ook een collega kan overleden zijn of een ex-medewerker (gepensioneerde).
   • Besteed ook extra aandacht als een collega langdurig mantelzorg moet verrichten vanwege een dierbare die ziek is of langdurig IC heeft gelegen. De hersteltijd zal ook langduren en deze mantelzorg dan dus ook.
   • Mensen kunnen prikkelbaar(der) zijn door de onzekerheid en op elkaar gaan reageren. Houd hier als leidinggevende en als collega rekening mee. Ook kunnen er spanningen ontstaan doordat de ene collega de maatregelen noodzakelijk vindt en de andere niet. Heb begrip voor elkaar.
   • Besteed aandacht aan het vragen aan werknemers hoe het met iedereen gaat.

   Verhoogd risico

   Voor COVID-19 geldt dat er mensen in de organisatie werkzaam kunnen zijn die een verhoogd risico lopen. Denk bijvoorbeeld aan zwangeren, mensen met luchtwegklachten zoals astma/COPD, hartklachten en/of diabetes. Stel als preventiemedewerker samen met HR en de bedrijfsarts hier beleid over op. Onderdeel van dit beleid is welke werkzaamheden op welke werkplek en/of –locatie gedaan kunnen worden. Wellicht is thuiswerken voor sommige risicogroepen het beste. Denk hierbij ook aan de privacy over wat wel/niet met collega’s gecommuniceerd kan worden.

   Tot slot                                

   Maak gebruik van de verschillende brancheprotocollen die opgesteld zijn. Informeer daarnaast de medewerkers dat zij bij vragen/ suggesties altijd bij de preventiemedewerker terecht kunnen, maar ook bij HR/ Personeelszaken, de bedrijfsarts of bij mentale aspecten bij de vertrouwenspersoon.

   Lees ook: Corona-ontwikkelingen in het verzuim

   Voor de preventiemedewerker is het raadzaam algemene verzuimtrends en corona-ontwikkelingen te vergelijken met de eigen organisatie. En waar nodig een vervolgactie op te nemen. Dit kan dan samen met het management, HR en de eigen bedrijfsarts verder uitgewerkt worden. Wat is de invloed van corona op het ziekteverzuim?

    

   Artikelen over Covid-19

   Corona en privacy: Een lastige combinatie

   Cartoon Thuiswerken: Het nieuwe normaal

   Corona en angststoornis

   Checklist: Terug naar het werk

   7 Juridische vragen over corona op de werkvloer

   Het Nieuwe Werken 2.0

   Veilig en gezond blijven thuiswerken

   De beeldschermbril, ook bij thuiswerken!

   Het belang van een gezond binnenklimaat

   Vergoeden kosten van werknemers

   Nieuwe routines voor (thuis)werken in crisistijd

   De thuiswerkplek: zo voorkom je klachten

   Corona: face shields en mondmaskers in het kort (Arbeidsveiligheid)

   Beter om handen te wassen dan te desinfecteren (Arbeidsveiligheid)

    

   Zoekwoorden
   corona
   preventie
   hygiëne
   voorzorgsmaatregelen
   checklist

   Beleid en overheid