Toename risicobeoordelingen onder Europese bedrijven

Implementatie
Nieuwsartikel
Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ziet bovendien dat het percentage bedrijven dat risicobeoordelingen uitvoert in een aantal landen is gestegen. Aan de andere kant is in een aantal landen de participatie van werknemers in het beheer van psychosociale risico’s gedaald.

Langdurig zitten wordt steeds meer gezien als risicofactor voor de gezondheid van medewerkers. Dat blijkt uit een recente enquête naar nieuwe en opkomende risico’s uitgevoerd door het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Andere risicofactoren zijn de omgang met lastige mensen, repetitieve arm- en handbewegingen en het tillen en verplaatsen van mensen of zware lasten.

Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ziet bovendien dat het percentage bedrijven dat risicobeoordelingen uitvoert in een aantal landen is gestegen. Aan de andere kant is in een aantal landen de participatie van werknemers in het beheer van psychosociale risico’s gedaald.

Van de ondervraagde Europese bedrijven blijkt dat bij 59 procent langdurig zitten als risicofactor wordt beschouwt voor de gezondheid van hun medewerkers. Het is daarmee de op twee na meest voorkomende risicofactor die door Europese ondernemingen wordt gemeld. Uit de enquête blijkt ook dat verder de omgang met lastige mensen, repetitieve arm- en handbewegingen en het tillen en verplaatsen van mensen of zware lasten van groot belang zijn op de werkvloer.

Ruim 45.000 bedrijven in 33 Europese landen hebben deelgenomen aan de enquête. In het onderzoek wordt bovendien gedetailleerd ingegaan op psychosociale arbeidsbelasting, waaronder werkstress, intimidatie en pesten. In vergelijking met de resultaten van de voorgaande enquête, uit 2014, blijkt dat de participatie van werknemers in het beheer van psychosociale risico's in een aantal landen gedaald is, terwijl het percentage bedrijven dat risicobeoordelingen uitvoert in een aantal landen is gestegen.

Bedrijven melden nog steeds als risicofactor voor de gezondheid van werknemers in heel Europa de omgang met lastige mensen, repetitieve arm- en handbewegingen en het tillen en verplaatsen van mensen of zware lasten, aldus de eerste bevindingen van de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s.

Aanvullende vragen in de enquête van 2019 werpen nieuw licht op opkomende risico's voor de veiligheid en gezondheid op het werk, zoals het effect van digitalisering bijvoorbeeld en het belang van langdurig zitten.

Een vergelijking met de resultaten uit 2014 geeft tendensen op nationaal en EU-niveau weer, niet alleen op het gebied van risicofactoren, maar ook op het gebied van de aanpak van VGW en de daarmee samenhangende impulsen en barrières. Zo is de participatie van werknemers in het beheer van psychosociale risico's in een aantal landen gedaald, ondanks het feit dat een participatieve aanpak als belangrijk beschouwd wordt om deze steeds vaker voorkomende risico's aan te pakken. Aan de andere kant is het bemoedigend dat het percentage bedrijven dat risicobeoordelingen uitvoert in een aantal landen is toegenomen.

Bron: EU-OSHA

Lees meer op overzichtspagina RI&E