Baggeraars onvoldoende beschermd tegen straling

Wet- en Regelgeving
Nieuwsartikel

Baggeraars beschermen hun werknemers te weinig tegen de gevaren van straling. De Inspectie SZW controleerde bij 25 baggerbedrijven en constateerde 34 overtredingen. Risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E) voldoen niet aan de vereisten en het op peil houden van de deskundigheid van werknemers is niet altijd in orde.

Lees op Arbeidsveiligheid.net hoe u preventief kunt handelen bij een pandemie

Op baggerschepen en zandzuigers zuigen sterke pompen zand, klei, slib en grind van de waterbodem op. Bij deze werkzaamheden worden metingen uitgevoerd met radioactieve bronnen. Bij verkeerd gebruik zijn de stralingsrisico’s van deze sterke bronnen groot. Daarom is het van belang dat werkgevers de risico’s goed inventariseren en maatregelen nemen om de gezondheid van hun werknemers te beschermen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de deskundigheid van het personeel op peil blijft.

RI&E
Op deze punten scoren de baggeraars onvoldoende. De Inspectie tikte negen bedrijven op de vingers omdat zij de stralingsrisico’s niet op de juiste manier, of onvolledig, inzichtelijk hadden gemaakt. Er werden geen situaties aangetroffen die een direct gevaar opleverden. Een aantal zaken die tijdens eerdere inspecties aan het licht kwamen, zijn nu nog steeds niet op orde. Zes bedrijven kregen een waarschuwing omdat de kennis van specialistische medewerkers niet toereikend was. De medewerkers die toezichthouden op het gebruik van de stralingsbronnen hadden hun bij- en nascholing niet op orde. Bij bedrijven waar de RI&E op orde was, werden minder overtredingen geconstateerd.

Ondanks deze overtredingen ziet de inspectie SZW wel positieve ontwikkelingen in vergelijking met inspectieresultaten van 6 jaar geleden. Zo is het totaal aantal geconstateerde overtredingen gehalveerd en zijn vergunningen en de RI&E nu vaker op orde. Er zijn nu geen situaties meer aangetroffen die onmiddellijk gevaar voor werknemers opleverden. De Inspectie heeft voor de geconstateerde overtredingen waarschuwingen uitgedeeld. Bedrijven moeten de komende tijd aan de slag met het oplossen van tekortkomingen.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina RI&E