Meeste kleine bedrijven hebben nu een goede RI&E

De afgelopen periode zijn bijna vierhonderd werkgevers in de computerindustrie, meer dan duizend werkgevers in de hoveniersbranche en bijna vijfhonderd werkgevers in de bouwmaterialenindustrie benaderd.

Bijna ieder bedrijf in de bouwmaterialenindustrie, computerindustrie en hoveniersbranche met maximaal negen werknemers heeft een juiste risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dat veel bedrijven in deze branches nu over een goede RI&E beschikken, heeft met een interventie van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) te maken. Voor deze interventie hadden veel minder bedrijven hun RI&E in orde.

Ieder jaar vinden op de werkvloer ongevallen plaats of worden mensen ziek door hun werk. Een goed arbozorgsysteem vermindert de kans op ongevallen en gezondheidsklachten. Een belangrijk onderdeel van het arbozorgsysteem is de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een plan van aanpak en een basiscontract met een arbodeskundige of arbodienst.

RI&E-plicht

Veel kleine bedrijven voldeden niet aan de RI&E-plicht. Dat was voor de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) reden om controles uit te voeren om ondernemers te wijzen op deze wettelijke verplichting. De afgelopen periode zijn bijna vierhonderd werkgevers in de computerindustrie, meer dan duizend werkgevers in de hoveniersbranche en bijna vijfhonderd werkgevers in de bouwmaterialenindustrie benaderd.

Aan de ondernemers in de drie branches is gevraagd om de genoemde basisdocumenten ter beoordeling naar de NLA op te sturen. Werkgevers die ondermaatse documenten aanleverden zijn gewaarschuwd of bezocht. Al eerder zijn kleine ondernemers in de houtverwerkende industrie en in de papier- en kartonindustrie op deze wijze benaderd. Op dit moment worden kleine ondernemers in de meubelbranche, glasbewassing en hotelbranche gecontroleerd.

Interventie NLA sorteert effect

Dat deze interventie van de NLA noodzakelijk was en effect sorteert, blijkt wel uit de resultaten. Zo had maar dertig procent van de kleine ondernemers in de bouwmaterialenbranche bij de start van het project een goede RI&E. In de computerindustrie en hoveniersbranche was dit net twintig procent. Na het interventieproject lag dit percentage bij alle drie de sectoren op 98%. De bedrijven die nu nog geen correcte RI&E hebben, zijn bezocht door de Arbeidsinspectie en waar nodig zal er handhavend worden opgetreden. Het niet hebben van een RI&E kan leiden tot een boete.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

Wet- en Regelgeving