Flexibiliteit van werktijden en thuiswerken stimuleren, draagt bij aan carrière werknemer

Algemeen sociale veiligheid
Nieuwsartikel
Thuiswerken kan een positief effect hebben op een duurzame carrière.

Alternatieve werkvormen zoals thuiswerken hebben een positieve invloed op iemands carrière, mits de leidinggevende de beslissing ondersteunt en waardeert. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van bedrijfswetenschapper Maral Darouei aan de Universiteit van Leiden.

Thuiswerken is in sommige beroepsgroepen sinds de coronacrisis de norm geworden. In haar promotieonderzoek beschrijft Darouei de invloed van verschillende factoren op het succes van onze carrière. 'Meer dan een derde van ons leven staat in het teken van werk', zegt Darouei. 'Juist omdat werk een prominente rol in ons leven speelt, maken veel mensen zich zorgen over het maken van de juiste carrièrebeslissingen en het kiezen van carrièrepaden die ons gelukkig en succesvol kunnen maken.'

Duurzame carrière
Hoe graag we ook willen, duurzame carrières kunnen niet worden gevormd door simpelweg de juiste loopbaanbeslissingen te nemen. Onze loopbanen worden voortdurend beïnvloed door minder controleerbare aspecten die voortkomen uit verschillende contexten. Darouei: 'Denk bijvoorbeeld aan de invloed van maatschappelijke veranderingen, de organisatie waar we voor werken of onze familieleden op onze carrière. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe het individu samen met andere partijen een duurzame carrière vorm kan geven.'

Het proefschrift van Darouei bestaat uit verschillende empirische onderzoeken. Ze onderzoekt onder andere hoe de keuze om zelfstandig ondernemer te zijn de duurzaamheid van een carrière beïnvloedt. Op basis van longitudinale data (15 jaar) vergelijkt deze studie de duurzaamheid van de loopbaan van zelfstandige ondernemers en personen in loondienst. De gezondheid wordt hier als maatstaf gebruikt voor een duurzame carrière. De onderzoeker stelt vast dat zelfstandige ondernemers, door meer flexibiliteit in hun werktijden, gezonder zijn en dat hun gezondheidstoestand stabieler is over de jaren.

Thuiswerken
Een ander aspect dat onderzocht is, is de beslissing van de werknemer om thuis te werken. Dat thuiswerken op dit moment minder een keuze is dan op het moment van het onderzoek is belangrijk om te weten. Darouei onderzocht het effect van thuiswerken op de duurzame carrière door middel van experience sampling methodology, waarbij 34 werknemers twee weken lang drie keer per dag een vragenlijst invulden. 'De resultaten laten zien dat werknemers op dagen dat ze thuis werken minder tijdsdruk en werk-familie-conflict ervaren, wat de volgende ochtend resulteert in een hoger niveau van werkgerelateerd welzijn', zegt de onderzoekster.

Uit een andere deelstudie blijkt dat werknemers die besluiten om regelmatig thuis te werken lagere prestatiewaarderingen krijgen, omdat leidinggevenden hun betrokkenheid bij de organisatie als lager ervaren en niet weten hoeveel belang zij hechten aan werk. Bovendien blijkt uit de bevindingen dat dit met name geldt voor werknemers zonder kinderen die thuiswerken.

Bron: Universiteit Leiden

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid