Veranderingen werk door corona leidt niet tot verslechterde gezondheid

Algemeen sociale veiligheid
Nieuwsartikel
De gezondheid van werknemers is in de eerste drie maanden van de coronacrisis niet veranderd.

Ruim de helft van de werknemers ziet dat hun werk is veranderd sinds het begin van de coronacrisis. Desondanks is de werk-privé balans niet veranderd. Ook het aantal gerapporteerde burn-out klachten is van hetzelfde niveau als voor de crisis, blijkt uit onderzoek van TNO onder meer dan 10.000 werknemers. De uitkomsten geven een goede veerkracht bij de werknemers weer.

Drie maanden na het van kracht worden van de coronamaatregelen werkte een bijna de helft van de ondervraagde werknemers gedeeltelijk of volledig thuis. Vooral hoogopgeleide werknemers en werknemers in de leeftijd tussen de 25 en 54 jaar werken veel thuis. Thuiswerken gebeurt het meeste in de financiële dienstverlening en de ICT. Vooral werknemers met een lagere of middelbare opleiding werken vaak op locatie. Het gaat vooral om werknemers die werkzaam zijn in de horeca, zorg, logistiek en de bouw.

Overwerken
Naast de verandering van de werkplek zijn werknemers ook meer gaan werken. Ruim een derde van de thuiswerkers en een kwart van werknemers op locatie geeft aan meer uren te werken dan voor de crisis. Ruim 61 procent van de werknemers werkte in de coronatijd soms of regelmatig over. Het overwerken is daarmee wel minder dan pre-corona toen 75 procent van deze mensen soms overwerkte.

Het TNO-onderzoek laat ondanks deze intensivering geen verandering in de gezondheid zien. Ruim 8 op de 10 werknemers noemt de eigen gezondheid goed tot zeer goed, dat is zelfs iets meer dan voor de coronacrisis. Het aandeel werknemers met burn-out klachten blijft met 17 procent onverminderd hoog. Dat is zowel bij thuiswerkers, als bij de mensen die op locatie werken.

Ook de werk-privé balans lijkt in de eerste drie maanden vann de crisis niet verslechterd: 9 op de 10 werknemers geeft aan dat de werk-privé balans op orde is. Dit is vergelijkbaar met een jaar geleden (2019). Dit is opvallend aangezien thuiswerken voor de meeste mensen nieuw is én kinderen in de eerste twee maanden ook niet naar school gingen. 

Ondanks dat het werk veranderde en mensen minder sociale contacten hadden, was de gezondheid van werknemers drie maanden in de crisis niet verslechterd. Dit duidt op een goede veerkracht bij de werknemers. Verder onderzoek zal uit moeten wijzen wat de effecten op lange termijn zijn en of er risicogroepen te ontdekken zijn die aandacht behoeven. In het laatste kwartaal van 2020 zal TNO een vervolgmeting bij deze werknemers doen om ook de effecten op lange termijn in kaart te brengen.

Bron: TNO

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid