Werkgeversbonden blij met positief kritisch oordeel over 5G

Algemeen sociale veiligheid
Nieuwsartikel
De gezondheidsraad concludeert dat de elektromagnetische velden van 5G veilig zijn voor de bevolking.

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten in een brief aan de staatsecretaris van Economische Zaken voor verdere uitrol van 5G. Aanleiding voor deze pleitnota is het onderzoek van de Gezondheidsraad, waaruit blijkt dat de elektromagnetische velden in 5G veilig zijn voor de bevolking. De Gezondheidsraad concludeert wel dat aanvullend onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten gewenst is.

Het is niet aangetoond en niet waarschijnlijk dat blootstelling aan 5G-systemen de gezondheid kan schaden, al valt dat wetenschappelijk ook niet helemaal uit te sluiten. Dat is de conclusie van de Gezondheidsraad na onderzoek of elektromagnetische velden met de beoogde 5G-frequenties de potentie hebben om de gezondheid te schaden.

Mogelijke gezondheidsrisico’s 5G
Nieuwe technologie gaat vaak gepaard met enthousiasme en grote kansen maar het leidt soms ook tot zorgen over de effecten van nieuwe technologie op de mens, maatschappij en de volksgezondheid. De Tweede Kamer vroeg daarom de Gezondheidsraad om op basis van actuele wetenschappelijke inzichten een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G.

De werkgeversbonden VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het goed om te lezen dat er geen reden is om het gebruik van frequentiebanden tot 3,5 GHz te stoppen of te beperken. Ook concludeert de Gezondheidsraad dat aanvullend onderzoek gewenst is. Ook daar zijn VNO-NCW en MKB-Nederland voorstander van. Onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van nieuwe technologie en adequate voorlichting is cruciaal voor het vertrouwen in de toepassing ervan, stellen zij.

Pleitnota 5G
Om het belang van 5G te onderstrepen hebben de ondernemersorganisaties met betrokken branches, een brief gestuurd aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. In deze brief roepen VNO-NCW en MKB-Nederland hen op om gezamenlijk van 5G een succes te maken. Dat kan concreet door gemeenten en burgers proactief te informeren over de uitkomsten van het onderzoek van de Gezondheidsraad. Maar ook door gemeenten nog beter te ondersteunen bij de uitrol van de nieuwe netwerken.

Het belang van 5G voor de Nederlandse economie is groot, stellen de werkgeversbonden. 5G is een belangrijke bouwsteen voor de steeds verder digitaliserende maatschappij en economie. Vooral ook in een tijd waarin de betrouwbaarheid en veiligheid van de netwerken belangrijker zijn dan ooit, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland.

Bron: VNO-NCW

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid