Nieuw regeling voor preventief en frequent testen werknemers

Preventie en beleid
Nieuwsartikel
Het uiteindelijke perspectief is de inzet van zelftesten om veiliger werken, en bijvoorbeeld ook studeren, mogelijk te maken. Op dit moment zijn er echter nog geen zelftesten op de markt beschikbaar.

Werkgevers die hun werknemers preventief willen laten testen worden door het kabinet financieel ondersteund. Dit geldt voor bedrijven waar thuiswerken geen optie is. Het betreft het zich zelf laten testen van werknemers onder toezicht van een (bedrijfs-)arts. De werknemer mag nooit verplicht worden tot het afnemen van een preventieve test.

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil frequent en preventief testen van werknemers die geen klachten hebben en waarvan niet bekend is dat ze zijn blootgesteld aan het virus, beter mogelijk maken. Om dit te stimuleren wil het kabinet tijdelijk bedrijven ondersteunen, die hun werknemers preventief en zo nodig frequent willen laten testen in situaties waar thuis werken geen optie is. Op termijn biedt de inzet van zelftesten perspectief.

Begeleide zelfafname

Tot nu toe was het voor werkgevers alleen mogelijk om werknemers met klachten of bekende blootstelling te laten testen. De GGD heeft inmiddels voldoende capaciteit om die testen uit te voeren. De oude regeling om werkgevers hierin te ondersteunen is per 19 maart 2021 gestopt. In plaats daarvan is er een nieuwe regeling die werkgevers financieel ondersteunt om hun werknemers zonder klachten preventief en frequent te testen onder medisch toezicht. De ondersteuning geldt voor begeleide zelfafname en voor het zich zelf laten testen van werknemers onder toezicht van een BIG-geregistreerde arts of arbodienst. Een werkgever mag werknemers overigens nooit verplichten tot het afnemen van een test.

Preventief testen van mensen zonder klachten en zonder bekende blootstelling kan vroegtijdig besmettingen helpen opsporen en uitbraaksituaties voorkomen. Bovendien kunnen werkgevers hun werknemers een veiligere werkomgeving bieden door preventief te testen. Thuiswerken is en blijft de norm. De ondersteuning is daarom gericht op werkgevers waarvan werknemers door de aard van hun werkzaamheden geen enkele mogelijkheid hebben om thuis te werken. Het gaat vooral om het beschermen van werknemers die zich buiten hun eigen schuld om in werksituaties bevinden waar 1,5 meter moeilijk te handhaven is.

Het uiteindelijke perspectief is de inzet van zelftesten om veiliger werken mogelijk te maken. Op dit moment zijn er echter nog geen zelftesten op de markt beschikbaar. De verwachting is dat de eerste zelftesten in april beschikbaar zijn.

Bron: Rijksoverheid

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid