Risico op corona opnemen in RI&E

Wet- en Regelgeving
Nieuwsartikel
Op grond van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 heeft de Inspectie SZW meer handhavingsinstrumenten- en -mogelijkheden. De Inspectie mag werkzaamheden stil leggen als er geen maatregelen, om het risico op besmetting met het coronavirus te voorkomen, zijn genomen.

De Inspectie SZW heeft de bevoegdheid om te handhaven als bedrijven of instellingen niet de noodzakelijke maatregelen nemen om het risico op besmetting met het coronavirus te voorkomen. Voor werkgevers is het belangrijk om het risico op besmetting en de manier waarop zij dit risico beheersen op te nemen in de RI&E. De coronaprotocollen die door sectoren of branches zijn opgesteld, hebben geen juridische grondslag.

Ieder bedrijf of instelling moet het risico op besmetting met het coronavirus opnemen in de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Hierin moet ook de manier worden opgenomen waarop dit risico wordt beheerst. Op grond van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 heeft de Inspectie SZW meer handhavingsinstrumenten- en -mogelijkheden. De Inspectie mag werkzaamheden stil leggen als er geen maatregelen, om het risico op besmetting met het coronavirus te voorkomen, zijn genomen.

Arbeidsomstandighedenwet

De coronaprotocollen van sectoren of branches zijn niet voldoende. Een coronaprotocol heeft geen juridische status binnen de Arbeidsomstandighedenwet. De focus ligt voor de werkgevers dus op de inventarisatie van de risico’s van Covid-19 in de RI&E en de beheersmaatregelen daarvoor. Het is voor werkgevers belangrijk om de risico’s voor werkenden te inventariseren en een plan van aanpak maken voor een werkplek die coronaproof is. Het is belangrijk dit allemaal vast te leggen in de RI&E.

Veel branches en bedrijven werken al met speciale coronaprotocollen en steeds meer bedrijven laten de Covid-19 module in hun RI&E erkennen. Met de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA) maak je een volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor jouw bedrijf of organisatie.

IMA-module

Met de nieuwe IMA-module COVID-19 kan je in zes vragen de belangrijkste arborisico’s ten gevolge van het Coronavirus in kaart brengen. Aan de orde komen onder andere technische installaties in gebouwen, inrichting werkruimtes en organisatorische zaken. Deze zes vragen bevatten een uitgebreide toelichting, zo worden bij organisatorische zaken 24 punten genoemd die op orde moeten zijn. Daarnaast bevat de module een bijlage over verschillende types mondmaskers.

Bron: Inspectie SZW

Artikelen over Covid-19

Cartoon Thuiswerken: Het nieuwe normaal

Corona en angststoornis

Checklist: Terug naar het werk

7 Juridische vragen over corona op de werkvloer

Het Nieuwe Werken 2.0

Veilig en gezond blijven thuiswerken

De beeldschermbril, ook bij thuiswerken!

Het belang van een gezond binnenklimaat

Vergoeden kosten van werknemers

Nieuwe routines voor (thuis)werken in crisistijd

De thuiswerkplek: zo voorkom je klachten

Corona: face shields en mondmaskers in het kort (Arbeidsveiligheid)

Beter om handen te wassen dan te desinfecteren (Arbeidsveiligheid)

Lees meer op overzichtspagina RI&E