Subsidieprogramma voor leren en ontwikkelen in het mkb

Risicoberoepen en sectoren
Nieuwsartikel
In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven.

Initiatieven van mkb-ondernemers die gericht zijn op de stimulatie van leren en ontwikkelen in het mkb komen in aanmerking voor subsidie. Het ministerie van SZW stelt 48 miljoen euro per jaar beschikbaar voor deze initiatieven die een impuls geven aan goed werkgeverschap. Daarnaast komt er nog geld beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Mkb-ondernemers kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of voor het bieden van een praktijkleerplaats voor mbo-scholieren. Dit kunnen zij alleen doen, maar ook in samenwerkingsverband met bijvoorbeeld een branchevereniging, werkgeversvereniging, werknemersvereniging of een onderwijsinstelling. Ook grotere bedrijven uit de landbouw, de horeca en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Het kabinet trekt daar structureel 48 miljoen euro per jaar voor uit.

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. Met de SLIM-regeling wil het kabinet een bijdrage leveren aan initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen, om zo een sterke leercultuur en leerrijke werkomgeving te ontwikkelen.

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten. Tot slot kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor mbo-scholieren.

Bron: Arboportaal

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid