Veel overtredingen geconstateerd bij lijmproducenten

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
Uit de controle is gebleken dat een groot deel van de geïnspecteerde bedrijven niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving, wat zou kunnen betekenen dat medewerkers onvoldoende beschermd zijn tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Werknemers van lijmproducenten en groothandels van chemische producten zijn vaak onvoldoende beschermd tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Bij ongeveer 50 bedrijven werden overtredingen van de arbeidsomstandighedenwet en andere wet- en regelgeving geconstateerd. De inspecties waren op de blootstelling aan carcinogene, mutagene, sensibiliserende en reproductietoxische stoffen gericht.

Maar liefst 70% van de 70 geïnspecteerde producenten van lijmen, harsen en kitten en groothandels van chemische producten overtreden de regels. Dit kan betekenen dat medewerkers onvoldoende beschermd zijn tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Vierstappenmodel

Bij alle inspecties wordt consequent het vierstappenmodel voor het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen gehanteerd. De vier stappen zijn inventariseren, beoordelen, de maatregelen de borging. Als één of meerdere van deze aspecten bij het bedrijf niet op orde zijn, gaat de Inspectie SZW over op handhaving. Bij de uitgevoerde inspecties is vooral gekeken naar de eerste twee stappen: inventariseren en beoordelen. Bij groothandels van chemische producten werd daarnaast ook nadrukkelijk geïnspecteerd op de genomen maatregelen bij calamiteiten.

Uit de controle is gebleken dat een groot deel van de geïnspecteerde bedrijven niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Dat kan betekenen dat medewerkers onvoldoende tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn beschermd. Deze bedrijven hebben een waarschuwing gekregen of er is een eis gesteld om binnen een bepaalde periode maatregelen te nemen.

Herinspectie

Het komend jaar zal de Inspectie SZW de her- en vervolginspecties uitvoeren bij hars-, kit- en lijmproducenten en groothandels van chemische producten. Dan wordt beoordeeld of de in 2020 geconstateerde overtredingen zijn opgeheven. Daarnaast zal tijdens deze inspecties ook gekeken worden naar de laatste twee stappen uit het vierstappenmodel: de maatregelen en de borging. De bedrijven moeten kunnen laten zien dat zij de juiste maatregelen hebben genomen om hun werknemers te beschermen tegen de gevaren van blootstelling en hoe zij hun Arbobeleid gevaarlijke stoffen hebben geborgd.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina Preventie