Ruimte voor verbetering bij het voorkomen van ongevallen

In de sectoren transport en logistiek, handel en industrie komen het vaakst ongevallen met voertuigen voor. Tweederde van de ongevallen met een voertuig vindt plaats met een heftruck, hefwagen, stapelaar, orderpicker, reachtruck of containerheftruck.

Op dagelijkse basis gebeuren er ongevallen met werknemers. Veel van die ongelukken hadden voorkomen kunnen worden als er meer aandacht voor arbeidsveiligheid op de werkvloer was geweest. Dat staat in de Monitor Arbeidsongevallen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Bij de slachtoffers van arbeidsongevallen zijn uitzendkrachten oververtegenwoordigd.

Veel ongevallen die op de werkvloer gebeuren, hadden voorkomen kunnen worden. Het is daarom erg belangrijk dat arbeidsveiligheid een prominente plek heeft in het beleid van de werkgever. Dat staat in de Monitor Arbeidsongevallen 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). In de rapportage en in dit nieuwsbericht op Werk & Veiligheid worden twee veelvoorkomende ongevalstypen nader uitgelicht. Dat zijn ongevallen waarbij de slachtoffers door iets geraakt worden en ongelukken met voertuigen of rijdende werktuigen.

Vallen en in contact komen met arbeidsmiddelen

Het afgelopen jaar, 2021, rondde de Arbeidsinspectie 1.957 ongevalsonderzoeken af. Net als voorgaande jaren vinden relatief de meeste ongevallen plaats in de sectoren afvalbeheer, bouw, industrie en de sector landbouw, bosbouw en visserij. Er zijn 62 onderzoeken afgerond naar ongevallen met een dodelijk slachtoffer.

De belangrijkste ongevalstypen zijn al enkele jaren hetzelfde, namelijk vallen en in contact komen met een arbeidsmiddel, zoals bijvoorbeeld machines. Slachtoffers zijn vaak man en vallen vaak in de jongste (24 jaar en jonger) en de oudere leeftijdsgroepen (45 jaar en ouder).

Uitzendkrachten

In de monitor wordt ook aandacht besteed aan arbeidsongevallen onder uitzendkrachten. In 2021 is bij de ongevallen die de Arbeidsinspectie heeft onderzocht, 17 procent van de slachtoffers uitzendkracht. Dat is meer dan verwacht, aangezien het aandeel uitzendkrachten onder de werkenden maar ongeveer 7 procent is. Per sector worden uitzendkrachten vaker dan verwacht slachtoffer van een ongeval in de sectoren landbouw, groot- en detailhandel, transport en logistiek en bouw. Voor de oververtegenwoordiging van uitzendkrachten bij ongevallen is geen sluitende verklaring te geven. Of uitzendkrachten vaker gevaarlijk werk doen en of er bij uitzendkrachten iets vaker sprake is van een gebrek aan kennis en vaardigheden is de vraag.

Bij 1 op de 5 van de afgesloten ongevalsonderzoeken werd het slachtoffer door iets geraakt. Deze ongevallen treft de Arbeidsinspectie vooral in de bouw en industrie. Meestal worden slachtoffers geraakt door vallende objecten (32 procent), veelal bij hijswerkzaamheden. Het overlijdensrisico is hier relatief hoog (7 procent ten opzichte van 2 procent gemiddeld over alle ongevalstypen). Dat komt omdat de slachtoffers bij ongevallen met hijswerkzaamheden vaak door een zwaarder object worden geraakt.

Ongelukken met rijdende voertuigen

Ongeveer 9 procent (147 keer) van het totaal aantal onderzochte ongevallen was een ongeval met rijdende voertuigen of werktuigen. In de sectoren transport en logistiek, handel en industrie komen het vaakst ongevallen met voertuigen voor. Tweederde van de ongevallen met een voertuig vindt plaats met een heftruck, hefwagen, stapelaar, orderpicker, reachtruck of containerheftruck. Dit type ongeval wordt vaak veroorzaakt doordat de bestuurder het slachtoffer niet of te laat zag, het slachtoffer zich in de gevarenzone bevond en het voertuig niet hoorde of zag aankomen.

In 2021 heeft de Arbeidsinspectie geëxperimenteerd met de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Het doel van deze aanpak is dat werkgevers leren van ongevallen. Binnen deze aanpak bepaalt de Arbeidsinspectie welke interventie passend is bij het ongeval en het bedrijf. Deze werkwijze wordt in het najaar van 2022 verder doorontwikkeld.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

De praktijk