Veiligheid verbeteren door te leren van ongevallen

De praktijk
Nieuwsartikel
Het aantal arbeidsongevallen neemt al jaren toe. De Inspectie SZW wil dat de veiligheid in bedrijven verbetert en dat het aantal arbeidsongevallen daalt. De Inspectie wil bedrijven die te maken hebben gehad met een arbeidsongeval aan de slag laten gaan met verbeteringen.

Het aantal arbeidsongevallen neemt al jaren toe. Dit aantal moet dalen door de veiligheid in bedrijven te verbeteren. De Inspectie SZW wil aan de slag met de aanpak van arbeidsongevallen. Herhaling van het ongeval voorkomen is daarbij het uitgangspunt.

De afgelopen tijd heeft de Inspectie SZW onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden bij de afhandeling van ongevalsonderzoek. Inspecteurs kunnen behalve het reguliere ongevalsonderzoek, nieuwe interventies inzetten in bedrijven waar een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. De Inspectie wil bedrijven die te maken hebben gehad met een arbeidsongeval aan de slag laten gaan met verbeteringen. Bijvoorbeeld door het bedrijf zelf te laten onderzoeken wat er misging bij het arbeidsongeval, hoe dat voorkomen kon worden en hoe ervoor te zorgen dat het niet nog eens gebeurt. Zo kan van werkgevers gevraagd worden om zelf de toedracht in kaart te brengen en een verbeterplan op te stellen. De nieuwe aanpak geldt alleen voor ongevallen waarbij het slachtoffer licht letsel heeft opgelopen.

Geen boete
De verbeterpunten die daaruit voortkomen, moet de werkgever in orde maken. Dat kost bedrijven tijd, maar levert ze meer veiligheid in het bedrijf op. En bij een goedgekeurd verbeterplan legt de Inspectie SZW geen boete op. Het onderzoek dat een bedrijf uitvoert wordt bekeken en het verbeterplan wordt op effectiviteit getoetst. Ook kan een inspecteur besluiten de werkplek te inspecteren in plaats van het ongeval te onderzoeken. De werkgever moet dan aan de slag met de verbeterpunten die hieruit voortvloeien. Bedrijven kunnen alsnog een sanctie krijgen als bij her-inspectie blijkt dat er geen veranderingen zijn doorgevoerd.

Uit eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de nieuwe interventies effectief zijn zowel bij het aanpakken van de directe oorzaak van het arbeidsongeval als bij de achterliggende factoren. Ongevallen waarbij het slachtoffer ernstig gewond raakt of waarbij iemand is overleden, worden op de reguliere wijze onderzocht door de Inspectie SZW. Wanneer uit onderzoek blijkt dat wetgeving is overtreden, kan dat zoals gebruikelijk leiden tot een bestuurlijke boete of een strafrechtelijk vervolg.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina Preventie