Bedrijfstakatlas Bouw 2014

De Bedrijfstakatlas 2014 brengt in kaart hoe werknemers in de bouwnijverheid hun werksituatie,
arbeidsbelasting, gezondheid en welzijn ervaren. Ook geeft de atlas inzicht in hun leefstijl,
werkvermogen en kans op arbeidsongeschiktheid. De grote diversiteit van het werk in de
bouwnijverheid, maakt dat de gegevens zijn uitgesplitst naar soort werk, sector en beroep. Ook is er
gekeken naar bedrijfsgrootte en leeftijd van de werknemers.

De gegevens in de Bedrijfstakatlas 2014 zijn gebaseerd op de uitkomsten van twee onderzoeken: het
Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en het Gericht Periodiek Onderzoek (GPO).
Aan beide onderzoeken kunnen werknemers vrijwillig deelnemen.

Opzet
De Bedrijfstakatlas 2014 is een geactualiseerde versie van de Bedrijfstakatlas 2013. In de
Bedrijfstakatlas vindt u staafdiagrammen die telkens een andere selectie van medewerkers in de
bouwnijverheid belichten. Per geselecteerde groep zijn er vier profielen te onderscheiden:
1. Gezondheid (indicatoren o.a. klachten van werknemers en ziekteverzuim)
2. Arbeidsbelasting (indicatoren o.a. lichamelijke inspanning en factoren als stof en lawaai)
3. Welzijn (indicatoren o.a...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 243,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Duurzame inzetbaarheid