Impact van ontwikkelingen op gezond en veilig werken

De kansen en risico’s van technologische ontwikkelingen op gezond en veilig werken worden in kaart gebracht.

De invloed van ontwikkelingen op arbeid is de ene keer groter dan de andere keer. Belangrijke ontwikkelingen worden niet snel vergeten. Stoommachines als begin van de industriële revolutie, de introductie van computers als start van het digitale tijdperk. TNO en het RIVM onderzochten hoe toekomstige ontwikkelingen eventueel impact hebben op gezond en veilig werken in de komende decennia.

Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden worden blootgesteld? Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie (AI) bijvoorbeeld onze veiligheid op het werk? De invloed van toekomstige ontwikkelingen kan direct of indirect zijn en is vrij moeilijk te voorspellen. Wel kunnen organisaties en beleidsmakers zich alvast voorbereiden op mogelijke gevolgen.

Toekomstige ontwikkelingen

Het RIVM en TNO hebben 33 ontwikkelingen in kaart gebracht die naar verwachting impact hebben op gezond en veilig werken. Van een vergrijsde beroepsbevolking tot globalisering en van individualisering tot robotisering. Op basis van deze ontwikkelingen zijn 5 strategische thema’s benoemd die belangrijk zijn voor de toekomst van gezond en veilig werk: de kansen en risico’s van technologische ontwikkelingen, de toename van mentale belasting, de veranderende autonomie van werkenden, het belang van blijven leren tijdens en naast het werk en de opeenstapeling van risico’s voor kwetsbare groepen. Op deze thema’s kunnen beleidsmakers, werkgevers en overheidsorganisaties zich volgens de onderzoekers voorbereiden.

Duurzame inzetbaarheid

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De uitkomsten van het onderzoek helpen het ministerie bij het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werkenden op de lange termijn. Dit heeft als resultaat dat minder mensen overlijden of ziek worden als gevolg van hun werk. De uitkomsten van het onderzoek vormen input voor de Arbovisie 2040, een traject waarin een visie wordt ontwikkeld op het arbobeleid van de Nederlandse overheid in de komende jaren.

Voor een verbeterde duurzame inzetbaarheid is het belangrijk om inzicht te krijgen in de risico’s en kansen die toekomstige ontwikkelingen voor de werkzame beroepsbevolking kunnen hebben. En daar met beleid op in te spelen. De brede inventarisatie van ontwikkelingen door het RIVM en TNO is een eerste stap. In de komende jaren zullen deze organisaties zich samen met SZW in blijven zetten om de vastgestelde ontwikkelingen en thema’s verder te onderzoeken.

Bron: Arboportaal

Gezondheidsmanagement