Inspectie deelt weer asbestboete uit

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Voor het verwijderen van asbest moeten voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen.

Het laten uitvoeren van asbestverwijderingswerkzaamheden zonder genomen voorzorgsmaatregelen levert de eigenaar van een bedrijfspand een boete op van €12.300. Gelet op de gevolgen is iedere overtreding in verband met asbest ernstig. Onlangs deelde de Inspectie al 72.000 euro aan boetes uit voor het ondeskundig slopen van schuren met asbest.

Een eigenaar van een bedrijfspand in het Zuid-Hollandse Hillegom heeft van de Inspectie SZW een asbestboete gekregen van € 12.300. De man liet asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoeren in het pas gekochte bedrijfspand zonder dat er voorzorgsmaatregelen waren genomen. Dat is een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet. De werknemer die de verwijderingswerkzaamheden uitvoerde heeft hierdoor een groot risico op blootstelling aan asbestvezels gelopen.

Strenge controle
Onlangs legde de Inspectie al vier bedrijven boetes op voor het verwijderen van asbesthoudende materialen zonder voorzorgsmaatregelen in het Gelderse Beuningen. Het totaalbedrag aan boetes bedroeg daar 72.000 euro.

Bij een controle van de Inspectie in januari dit jaar constateerde een arbeidsinspecteur dat in het bedrijfspand asbesthoudende plafondplaten en houten rachels op verkeerde wijze waren verwijderd. Hierdoor ontstond een asbestbesmetting zowel in het pand als in een gebruikte bestelbus.

Asbestvezels
Om asbest te verwijderen moet een aantal maatregelen genomen worden om te voorkomen dat werknemers blootgesteld worden aan asbestvezels. Asbest vervliegt of verdwijnt niet. Vezels die eenmaal zijn vrijgekomen en niet zijn opgeruimd vormen een blijvend gevaar voor personen. Gelet op de gevolgen die de blootstelling aan asbestvezels met zich mee brengt, is iedere overtreding in verband met asbest ernstig.

De pandeigenaar had niet, voordat met het slopen, verwijderen en opruimen van asbesthoudende platen was begonnen, de aanwezigheid van asbest door een gecertificeerd bureau laten inventariseren. Het weghalen van de asbesthoudende platen mag alleen door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat asbestverwijdering. De werknemer die de sloopwerkzaamheden uitvoerde droeg geen doelmatige adembeschermingsmiddelen. Hij was niet in het bezit van het diploma Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA) en was tevens ook niet in het bezit van een geldig certificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV).

Bekend is dat er grote risico’s verbonden zijn aan het verwijderen van asbest. De eigenaar van het bedrijfspand overtrad hiermee de Arbeidsomstandighedenwet en heeft dan ook een boete gekregen van 12.300 euro.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina Preventie