Tegemoetkoming voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van werk met gevaarlijke stoffen, zoals chroom-6.

Het kabinet komt met een tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van ernstige beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Met de regeling komt er volgens het kabinet zicht op erkenning en concrete verbeteringen voor slachtoffers van beroepsziekten. Dat schrijft staatssecretaris Van ’t Wout in een brief aan de Tweede Kamer. Jaarlijks wordt er 62,5 miljoen euro voor de regeling vrijgemaakt. Hiervoor gaan de premies voor het fonds voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2022 met 0,04 procent omhoog.

De commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten deed onder meer voorstellen over een tegemoetkoming voor slachtoffers van ernstige beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen en over een versterking van de kennisinfrastructuur op het terrein van deze stoffen. Van ’t Wout onderschreef het belang van een verbeterde kennisinfrastructuur ten behoeve van adequate preventie. De staatssecretaris ziet dat het slachtoffers nauwelijks lukt hun schade te verhalen op hun werkgever via schadeclaims. Bij het vrij te maken bedrag wordt rekening gehouden met 20.000 euro per slachtoffer, schrijft de Volkskrant.

Bruno Bruins, voormalig minister voor Medische Zorg, wordt als verkenner aangesteld. Hij moet nader uitwerken wat nodig is om te komen tot de verbeterde kennisinfrastructuur. De beoogde verbetering moet onder meer leiden tot een bundeling van de bestaande kennis en expertise, het aanjagen van kennisontwikkeling en het actief bevorderen van de verspreiding van de kennis.

Daarnaast gaat Bruins kijken hoe zo spoedig mogelijk kan worden gekomen tot een eerste adequate en werkbare lijst van ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten. Die lijst zal een van de grondslagen vormen voor de toegang tot de tegemoetkomingsregeling. Tenslotte krijgt Bruins de opdracht mee om tot een panel van deskundigen of een beoordelingsinstituut te komen. Deze moet adviseren bij aanvragen voor een tegemoetkoming over de medische causaliteit tussen aandoeningen en uitgeoefende werkzaamheden.

De commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten is in het leven geroepen na incidenten met blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Voorzitter van de commissie is voormalig FNV-voorzitter Ton Heerts. Al enkele jaren zijn er langslepende affaires rond de blootstelling aan chroom-6. Op Navo-werkplaatsen van Defensie zijn 2500 medewerkers aan chroom-6 blootgesteld. Rond de 3000 (oud-)medewerkers van Defensie strijden al enkele jaren voor een schadeloosstelling. Zij hebben jarenlang onbeschermd met chroom-6 gewerkt.

In Tilburg hebben ongeveer achthonderd mensen, die op dat moment geen werk hadden, deelgenomen aan een re-integratieproject van de gemeente Tilburg. Zij waren wettelijk verplicht op deze manier werkervaring op te doen om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering. De deelnemers aan het project voerden restauratiewerkzaamheden uit aan museumtreinen in een werkplaats van NedTrain in Tilburg. Daar werden oude verflagen van de treinen verwijderd. In 2015 kwamen er signalen dat er in de verflagen chroom-6 had gezeten, een schadelijke stof. Uit het onderzoek van het RIVM blijkt inderdaad dat de oude verflagen van de museumtreinen chroom-6 bevatten. Deelnemers aan het project en hun trajectbegeleiders van de gemeente Tilburg zijn op de werklocatie via het schuurstof blootgesteld aan chroom-6. Ook mensen die níet aan de treinen werkten maar wel in dezelfde hal aanwezig waren zijn blootgesteld aan chroom-6.

Bron: Ministerie Sociale Zaken

Lees meer op overzichtspagina Preventie