Verzuim zelfstandigen loopt op

46 procent van de ondervraagde zelfstandigen heeft in 2023 minder uren gewerkt vanwege ziekte.

Minder werken door ziekte heeft voor zelfstandigen meer impact dan voor werknemers in loondienst. Iets minder dan de helft van de zelfstandige ondernemers heeft in 2023 tot nu toe minder uren gewerkt door ziekte. Het aantal zelfstandigen dat door een bedrijfsongeval uitvalt is daarentegen heel klein. Dit blijkt allemaal uit de onlangs gepubliceerde Zelfstandigen Enquête Arbeid. Het aantal zelfstandige ondernemers dat een financiële oplossing heeft geregeld in het geval van arbeidsongeschiktheid groeit wel.

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek van TNO en CBS naar de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers. Zelfstandige ondernemers zijn personen die voor eigen rekening arbeid verrichten in een eigen bedrijf of praktijk en daarover winstaangifte doen voor de inkomstenbelasting. De ZEA is onder bijna 7000 zelfstandige ondernemers uitgevoerd, onder wie bijna 6000 zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en ruim 1000 ondernemers met personeel.

Minder werken door ziekte

Meer dan 4 op de 5 van de zelfstandigen uit het onderzoek geeft aan in goede gezondheid te zijn. Iets minder dan de helft (46 procent) heeft tot nu toe in 2023 minder uren gewerkt vanwege ziekte. Dit is een veel grotere groep dan vorig jaar, toen werkte 28 procent van de zelfstandigen minder uren door ziekte.

Bijna twee vijfde van de zelfstandigen heeft fysiek zwaar werk en 1 op de 8 doet gevaarlijk werk. In de bouw ligt dit percentage hoger, daar doet 32 procent van de ondervraagden gevaarlijk werk. Ondanks dat krijgen zelfstandigen weinig te maken met arbeidsongevallen. Nog geen 2 procent van alle zelfstandige ondernemers heeft in 2023 een arbeidsongeval gehad. Zelfstandigen in de bouw krijgen hier vaker mee maken, in deze sector ligt het percentage op 3,4 procent. Bijna 1 op de 3 van alle zelfstandigen werkt weleens met of dichtbij gevaarlijke stoffen die ongezond kunnen zijn.

Stressvol werk

Een klein aantal zelfstandigen (6 procent) heeft stressvol werk. Zelfstandigen met personeel hebben vaker stressvol werk dan zelfstandigen zonder personeel (11 versus 5 procent). Ongeveer 1 op de 10 zelfstandigen ervaart een werk-privé disbalans. Het aantal zelfstandigen met burn-outklachten is vorig jaar toegenomen. In de periode 2017-2021 had 9 procent van de zelfstandigen enkele keren per maand of vaker last van burn-outklachten. In 2022 was dat 12 procent van de zelfstandigen.

Bron: Arboportaal

Gezondheidsmanagement