Welke mondkapjes worden aanbevolen en welke juist afgeraden?

Welke mondkapjes worden aanbevolen en welke juist afgeraden?

De eerste coronapersconferentie van het nieuwe kabinet kondigde niet een grote verandering van het coronabeleid aan. Waar er versoepelingen waren voor sportbeoefening, contactberoepen en niet-essentiële winkels, was er ook één belangrijke aanscherping. Die van het dringend advies om medische mondneusmaskers te dragen in publieke buitenruimtes waar niet voldoende afstand kan worden gehouden. Lees hier of de mondkapjes die in jouw bedrijf gebruikt worden voldoen aan het nieuwe advies.

In bedrijven waar niet voldoende afstand kan worden gehouden, is het dragen van een mondneusmasker al dagelijkse realiteit. De meeste werknemers zorgen zelf voor een mondkapje, maar de werkgever kan hierin ook faciliteren. Waar in het begin van de coronapandemie een tekort was aan persoonlijke beschermingsmiddelen, werden niet-medici opgeroepen om geen medische mondmaskers te kopen en te dragen. De keuze van een werknemer voor een katoenen mondkapje kan ook uit kostenoverweging zijn. Een katoenen mondneusmasker is uitwasbaar, terwijl een wegwerpmasker maximaal één werkdag bruikbaar is.

OMT-advies

De nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers nam het OMT-advies omtrent mondneusmaskers over. Hierin adviseerde het Outbreak Management Team het kabinet dat mensen een chirurgisch mondmasker, minimaal type 2, moeten dragen in publieke buitenruimtes waar niet voldoende afstand kan worden gehouden. Ook in publieke binnenruimtes waar mensen bijeenkomen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, wordt een chirurgisch mondkapje geadviseerd.

Het mondkapjesadvies voor binnenruimtes wordt uitgebreid. Dit geldt voor hogescholen en universiteiten, horecagelegenheden, binnen-evenementen, culturele instellingen, bedrijven en kantoorruimtes en sportinstellingen, behalve wanneer iemand aan het sporten is. Voor deze locaties adviseert het OMT dat iedereen vanaf 13 jaar continu een mondkapje draagt, ook wanneer iemand zit, behalve als er wordt gegeten of gedronken.

Verschillen mondmaskers

Het advies is om een chirurgisch mondneusmasker van minimaal type 2 te gebruiken. Een mondneusmasker van type 2 is iets anders dan een FFP2-mondneusmasker.

De wegwerpmondkapjes zijn chirurgische of medische mondmaskers (type 1, 2 en 2R). Met het blote oog is het verschil niet te zien. Dit zijn medische hulpmiddelen bedoeld voor zorgverleners die met patiënten werken. Een zorgverlener draagt zo'n masker om patiënt te beschermen tegen micro-organismen. Deze chirurgische maskers zijn minder effectief voor de bescherming van de zorgverlener tegen virussen van buitenaf dan een FFP2-mondneusmasker, omdat er toch deeltjes uit de lucht via de zijkanten naar binnen kunnen komen.

Medische mondneusmasker type 1 biedt de laagste mate van bescherming. Die heeft een bacteriefilter van minimaal 95 procent en is niet spatresistent. Het type 2-masker heeft een filter van minstens 98 procent en is ook niet spatresistent. Het type 2R-masker is wel spatdicht.

FFP-mondneusmaskers zijn mondmaskers die volledig aangesloten op het gezicht gedragen worden. Ze zijn bedoeld om de drager te beschermen tegen het inademen van schadelijke stoffen die via de lucht verspreid kunnen worden. Dat kunnen ook virussen zijn. Van het FFP-mondneusmaskers zijn drie typen: FFP1, FFP2 en FFP3. Hierbij is het advies om minimaal FFP2 te dragen. Aan het dragen van FFP-maskers zijn ook nadelen verbonden. Langdurig gebruik kan leiden tot benauwdheid, kortademigheid, vermoeidheid en hoofdpijn.

Bron: Rijksoverheid

Gezondheidsmanagement