Werkdruk neemt toe door tekort aan personeel

Het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten heeft volgens ruim een derde van de ondernemers als belangrijkste gevolg dat de werkdruk onder het personeel is toegenomen.

De krapte op de arbeidsmarkt is in de eerste zes maanden van 2022 sterk gegroeid. 8 op de 10 werkgevers ervaart personeelstekorten. Dit aanhoudende tekort aan arbeidskrachten zorgt voor een toename van de werkdruk onder het personeel. Dit melden onder meer het CBS, de KVK en werkgeversorganisaties op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

Het tekort aan personeel zorgt in veel sectoren voor een hogere werkdruk voor het personeel. Vooral in de sectoren cultuur, de handel, de horeca en vervoer en opslag ervaren ondernemers extra werkdruk voor het personeel als belangrijkste gevolg van het personeelstekort. Het aannemen van extra personeel zou de werkdruk kunnen verlagen. In de praktijk blijkt dit vaak lastig.

Conjunctuurenquête Nederland

Het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten heeft volgens ruim een derde van de ondernemers als belangrijkste gevolg dat de werkdruk onder het personeel is toegenomen. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland, die aan het begin van het derde kwartaal van 2022 werd gehouden.

8 op de 10 ondernemers ervaart een tekort aan arbeidskrachten. Een recordhoogte van 38 procent ervaart dit als voornaamste belemmering in de bedrijfsvoering. Begin april verwachtte een kwart van de ondernemers in het tweede kwartaal een uitbreiding van het personeelsbestand. Aan het begin van het derde kwartaal was dat per saldo slechts 1 op de 10 ondernemers gelukt. Naast een hogere werkdruk, ziet ongeveer een zesde van de ondernemers een duidelijke stijging van arbeidskosten, bijvoorbeeld doordat er meer loon wordt betaald, als het voornaamste gevolg van het personeelstekort.

Minder geschikt personeel

Ook zijn er ondernemers die als gevolg van het personeelstekort minder geschikt personeel aannemen. 1 op de 9 ondernemers noemt dit inmiddels als het belangrijkste gevolg van personeelstekort. In de bouw en de landbouw namen ondernemers het vaakst minder geschikt personeel aan.

De ondernemerservaringen over de gevolgen van personeelstekort verschillen per bedrijfstak. Zo hadden ondernemers in de horeca, de informatie en communicatie en de landbouw het vaakst te maken met gestegen arbeidskosten. Ook in de bouw werd naar verhouding vaak melding gemaakt van gestegen arbeidskosten.

Bron: CBS

Gezondheidsmanagement