Werknemer krijgt liever meer vrije dagen dan salarisverhoging

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Niet alleen vakantiedagen zijn in trek, ook opvallend is dat 35 procent van de werkende Nederlanders bereid is een salarisverhoging af te slaan in ruil voor verruimde mogelijkheden tot thuiswerken of het ontvangen van een thuiswerkvergoeding.

Veel werknemers vinden hun mentale gezondheid belangrijk, want driekwart van de werkende Nederlanders vragen eerder meer vakantiedagen in 2021 dan een salarisverhoging. Dit blijkt uit onderzoek van vacaturesite Indeed onder meer dan 250 werkgevers en 1200 werknemers. Door de coronapandemie zijn de behoeften van veel mensen veranderd. De crisis kan ook van invloed zijn om de mindere vraag naar een salarisverhoging.

De uitkomst van het onderzoek zegt wel iets over de situatie waarin we zitten, denkt strategie-expert Arjan Vissers van Indeed. “Anderhalf jaar geleden had dit onderzoek waarschijnlijk tot een totaal andere uitkomst geleid. Door de pandemie is het werkende leven van veel mensen compleet veranderd, en daarmee de behoeften op het gebied van salaris en vrije tijd.”

Mentale gezondheid

Ondanks dat dit een nieuwe ontwikkeling is, vindt Vissers het niet vreemd dat Nederlanders vandaag de dag een salarisverhoging willen inruilen voor vakantiedagen. “De trend van de laatste jaren toont dat Nederlanders steeds meer waarde hechten aan de mentale gezondheid. Nu het gros van Nederland vanuit huis werkt is de werk-privébalans van velen behoorlijk verstoord.  Door meer vakantiedagen op te nemen, zijn mensen in staat toch wat afstand te nemen van het werk, met positieve invloed op de mentale gezondheid.”

Niet alleen vakantiedagen zijn in trek, ook opvallend is dat 35 procent van de werkende Nederlanders bereid is een salarisverhoging af te slaan in ruil voor verruimde mogelijkheden tot thuiswerken of het ontvangen van een thuiswerkvergoeding. Vissers: “Dit hangt natuurlijk volledig samen met de nieuwe realiteit die is ontstaan. Mensen sorteren in hun contractonderhandelingen alvast voor op het feit dat zij meer vanuit huis willen en blijven werken.”

Van baan veranderen

Meer dan de helft, namelijk 57 procent van de Nederlanders geeft aan misschien of zeker van baan te willen wisselen in het komende jaar. Significant meer lager opgeleiden willen niet veranderen van baan, ook niet wanneer zij bij die nieuwe baan meer gaan verdienen. Daarnaast geeft slechts 55 procent van de lager opgeleiden aan bereid te zijn om te onderhandelen over het salaris wanneer zij solliciteren voor een nieuwe baan, onder hoger opgeleiden is dit 76 procent. Vissers: “We zien dat de crisis meer impact heeft gehad op banen met lagere opleidingsvereisten. Daarnaast zijn er voor die banen vaak relatief meer kandidaten beschikbaar, wat de onderhandelingspositie voor de werkzoekende minder sterk maakt.”

Uit de cijfers komt naar voren dat driekwart van de werkenden op dit moment open staat voor een andere betaalde baan, al geeft zestig procent van hen aan dat zij niet actief op zoek zijn. Tien procent van de werknemers is van plan in het komende jaar van baan te veranderen. 47 procent geeft aan dit misschien van plan te zijn, 43 procent sluit uit om in 2021 van baan te verwisselen.

Bron: Indeed

Lees meer op overzichtspagina Preventie