Zorgplicht werkgever geldt ook bij thuiswerken

Het nieuwe werken
Nieuwsartikel

De uitbraak van het coronavirus dwong veel kantoorpersoneel thuis te werken. De werksituatie veranderde hierdoor. Sommige bedrijven laten een deel van het personeel sinds kort weer een of meerdere dagen naar kantoor komen, maar thuiswerken zal niet helemaal losgelaten worden.

Ruim een kwart van de mensen die nu meer thuiswerken wil dat blijven doen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Werknemers wennen aan video-calls en constateren dat vergaderen best effectief kan met digitale communicatiemiddelen. Tegelijkertijd schuilt hier ook een gevaar. Toenemend gebruik van digitale communicatiemiddelen in een werkcontext kan leiden tot meer stressklachten, een verschijnsel dat bekend staat als 'technostress'.

Burn-outklachten
Wanneer de ‘technostress’ aanhoudt, liggen burn-outklachten op de loer. Jonge werknemers tot 35 jaar vormden al voor de coronacrisis een risicogroep voor burn-outklachten. Het verminderen of voorkomen van technostress bij jonge werknemers verdient daarom aandacht. Jonge werknemers en werkgevers lijken nog weinig inzicht te hebben in de oorzaken en gevolgen van technostress. Het gebruik van laptop, smartphone of tablet voor het werk maakt het lastiger om los te komen van dit werk. Doordat we altijd aan staan vervaagt de grens tussen privé en werk en zijn er geen momenten van rust meer. Die momenten van rust zijn juist stressverlagend.

De tips om productief en aangenaam thuis te werken vliegen je tijdens deze coronacrisis om de oren. Het zijn echter vooral adviezen die de individuele werknemer helpen bij het omgaan met de nieuwe werksituatie. Het lijkt hierdoor alsof de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van genoemde stressklachten bij de individuele werknemer ligt en dat er geen rol is voor de werkgever. In Nederland heeft de werkgever volgens de Arbeidsomstandighedenwet echter een zorgplicht, ook in coronatijden.

Zorgplicht
Onder de zorgplicht van de werkgever valt de verantwoordelijkheid in het zoveel als mogelijk voorkomen van psychosociale overbelasting, zoals werkstress die veroorzaakt wordt door werken middels digitale communicatiemiddelen. Het is zodoende belangrijk dat een werkgever een duidelijke norm stelt ten aanzien van het thuiswerken met digitale middelen en mogelijk hierin het voorbeeld geeft en ondersteuning biedt. Een leidinggevende zou zijn medewerkers moeten informeren over het belang van loskomen van het werk en het behouden van goede werk-privé balans. Uiteraard is het ook van belang dat een medewerker zich gesteund voelt en ruimte en vertrouwen krijgt bij thuiswerken.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina Preventie