Toezicht op eerlijk, gezond en veilig werken in komende jaren

In een rapportage van november 2021 heeft de NLA input gegeven voor de modernisering van de Wet over  strafrechtelijke arbeidsuitbuiting, om meer zaken voor de rechter te kunnen brengen.

De taken van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) veranderen nauwelijks. Deze taken vloeien namelijk voort uit zeven arbeidswetten. De NLA houdt toezicht op hoe de werkgevers in Nederland  hun verantwoordelijkheden waarmaken voor eerlijk, gezond en veilig werken. Waar mensen werken is er risico op oneerlijk, ongezond en onveilig werk”, aldus Inspecteur-generaal Rits de Boer van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) presenteerde onlangs het Meerjarenplan 2023-2026, tegelijk met het Jaarplan 2023. Iedere vier jaar schets in de NLA haar ambities, keuzes en daarop gebaseerde programma’s. In het Meerjarenplan en Jaarplan komen alle toezichtsprogramma’s en hun activiteiten aan bod, ook  het toezichtswerk op basis van meldingen en verzoeken uit de samenleving.

Maatschappelijke risico's

De toezichtsprogramma’s zijn gericht op herkenbare maatschappelijke risico’s. Om keuzes te maken, gebruikt de NLA risicoanalyses zowel op strategisch, tactisch als op operationeel niveau. De risicoanalyse op strategisch niveau is gestoeld op een inspectiebrede risicoanalyse en een omgevingsanalyse en heeft geleid tot de keuze voor de toezichtsprogramma’s. Binnen de programma’s maakt de NLA op tactisch niveau opnieuw keuzes voor verschillende projecten en de inzet van toezichtsinstrumenten.

Nieuw in het meerjarenplan 2023-2026 is het pro¬gramma ‘trends en ontwikkelingen’. Dit programma gaat mogelijk ontwijkgedrag snel onderzoeken, en faciliteren dat signaleringen zoals de afgelopen jaren over jonge vloggers, maaltijdbezorging of recentelijk flitsbezorging mogelijk blijven.

Strafrechtelijke arbeidsuitbuiting

Op het vlak van eerlijk werk staat Nederland aan de vooravond van belangrijke wettelijke ingrepen. De strafrechtelijke arbeidsuitbuiting wordt namelijk gewijzigd. Op dit moment ligt de lat om tot een veroordeling te komen hoog. De NLA ondersteunt de mogelijke wijzigingen van harte. In een rapportage van november 2021 heeft de NLA input gegeven voor de modernisering van de Wet over  strafrechtelijke arbeidsuitbuiting, om meer zaken voor de rechter te kunnen brengen.

Strafrechtelijke arbeidsuitbuiting is maar het topje van het risico op oneerlijk werk. Want het grootste deel betreft onderbetaling en overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU, de arbeidstijdenwet en de regels voor uitzendarbeid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beziet ook een wetsaanpassing, zodat de NLA bedrijven of werkzaamheden stil kan leggen bij ernstige overtredingen van die wetten. Zo moeten misstanden en uitbuitingssituaties effectiever aangepakt kunnen worden.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

Wet- en Regelgeving