Alle BRZO-bedrijven krijgen inspectie op bezoek

De praktijk
Nieuwsartikel
Daarnaast gaat de Inspectie SZW het toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen intensiveren. Juist om te zorgen dat bedrijven naast de procesveiligheidsrisico’s ook de chronische blootstelling beter beheersen.

De bedrijven die onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (BRZO) vallen, kunnen in 2020 een bezoek van de inspectie verwachten. Dit betreft ongeveer vierhonderd bedrijven in Nederland. De Inspectie SZW gaat specifiek controleren op het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones, het veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden en of het door het bedrijf gehanteerde veiligheidsbeheerssysteem nog up-to-date is. De Inspectie controleert ook op het opstellen van een RI&E door de BRZO-bedrijven.

De Inspectie SZW gaat komend jaar alle BRZO-bedrijven inspecteren. In de afgelopen jaren werden ongeveer 60% van deze bedrijven door de Inspectie bezocht. Uitbreiding met een aantal gespecialiseerde inspecteurs zorgt ervoor dat alle bedrijven nu een bezoek van de Inspectie kunnen verwachten. De ongeveer vierhonderd BRZO-bedrijven variëren van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen.

De verschillende BRZO- toezichthouders, zoals omgevingsdiensten, Inspectie SZW, veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat, werken samen om te zorgen dat de meest risicovolle bedrijven van het land de veiligheidsregels eenduidig naleven. Deze samenwerking is in de loop der jaren steeds verder geprofessionaliseerd zodat het toezicht op die regels overal hetzelfde verloopt.

Op drie thema’s gaat de Inspectie SZW komend jaar specifiek controleren. Dat zijn het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones, het veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden (waaronder onderhoud) en of het door het bedrijf gehanteerde veiligheidsbeheerssysteem nog up-to-date is.

Daarnaast gaat de Inspectie SZW het toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen intensiveren. Juist om te zorgen dat bedrijven naast de procesveiligheidsrisico’s ook de chronische blootstelling beter beheersen. Ook zal de Inspectie controleren op het opstellen van een RI&E door de BRZO-bedrijven. Maak werk van de RI&E

Als werkgevers bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het bedrijf. U moet voldoende maatregelen nemen waardoor u zware ongevallen voorkomt en gevolgen van een eventueel ongeval of blootstelling aan gevaarlijke stoffen beperkt.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina Preventie