CNV: aantal bedrijfsongevallen liggen hoger dan gedacht

De werknemers benoemen de hoge werkdruk als belangrijkste oorzaak van het hoge aantal onveilige situaties op de werkvloer. Snelheid gaat daarnaast vaak boven veiligheid.

Niet alle bedrijfsongevallen in Nederland worden geregistreerd. Dat is de conclusie van vakbond CNV na eigen onderzoek, uitgevoerd door Panelwizard, onder bijna 1100 vakbondsleden die werken in een gevaarlijk beroep. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 werknemers ooit het slachtoffer was van een bedrijfsongeval. Met ongeveer 2 miljoen mensen die werkzaam zijn in gevaarlijke beroepen brengt dit het aantal van 500.000 slachtoffers van een bedrijfsongeval.

De werknemers benoemen de hoge werkdruk als belangrijkste oorzaak van het hoge aantal onveilige situaties op de werkvloer. 36% van de ondervraagden stelt dit. Snelheid gaat daarnaast vaak boven veiligheid, zegt 25% van de ondervraagden. Bijna 1 op de 5 werknemers heeft zich wel eens ziekgemeld door een ongeval op het werk en 23% stelt dat de werkvloer de laatste jaren onveiliger wordt.

‘Schokkende cijfers die ons beeld bevestigen dat de werkplek steeds onveiliger wordt, mede door de hoge werkdruk,’ zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. ‘Dit is de schaduwzijde van een florerende economie. Werknemers mogen echter nooit het slachtoffer worden van de groei-ambities van werkgevers. Veiligheid gaat boven alles. Honderdduizenden Nederlanders verkeren echter vaak in een onveilige situatie, blijkt uit dit onderzoek.’ 21% van de ondervraagden zegt dat het behalen van een hoge omzet meer prioriteit heeft dan de veiligheid van medewerkers. 17% stelt dat de werkgever klachten van werknemers negeert over onveilige situaties op de werkvloer.

Andere cijfers
De cijfers uit dit onderzoek in opdracht van vakbond CNV zijn vele malen hoger dan de cijfers van Inspectie SZW, die melding doet van een paar duizend bedrijfsongevallen per jaar. ‘De cijfers van SZW zijn dus blijkbaar het topje van de ijsberg,’ zegt Van Wijngaarden. ‘De 25% bedrijfsongevallen uit ons onderzoek zijn omgerekend 500.000 mensen. We vermoeden dat werkgevers vaak geen melding doen van bedrijfsongevallen en de veiligheid op de werkplek vaak met voeten wordt getreden.’

Het CNV pleit daarom voor betere handhaving: meer inspecties en betere controles op de werkvloer. Van Wijngaarden: ‘Werkgevers moeten bovendien niet vluchten in schijnoplossingen, zoals alcohol- en drugscontroles bij werknemers. 3% van de ongevallen ontstaat door alcohol- of drugsgebruik, toont dit onderzoek aan. Blijf daarop testen maar doe ook andere investeringen in veiligheid.’

Overheid koploper
Opvallend is dat werknemers in de sector Openbaar bestuur en overheidsdiensten het vaakst (45%) aangeven dat zij zich regelmatig in een onveilige situatie op het werk bevinden. 42% is daar wel eens het slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval. Van Wijngaarden: ‘Van de overheid zou je verwachten dat ze zich een goed werkgever toont en de veiligheid van medewerkers garandeert. Maar de overheid is daarin een uitschieter, helaas niet in positieve zin. Tijd dat de overheid scherper toeziet op haar eigen regels.’

Het onderzoek in opdracht van vakbond CNV is door Panelwizard uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1074 werkenden in loondienst van 18 jaar en ouder die bij het uitvoeren van hun werk te maken met (mogelijke) gevaren of een verhoogde kans op bedrijfsongevallen (bijv. vanwege het bedienen van machines, hanteren van gevaarlijke stoffen of een gevaarlijke werkplek). De steekproef is representatief op basis van leeftijd, geslacht, opleiding en regio.

Bron: CNV

De praktijk