Samenwerken preventiemedewerker en HR

De praktijk
Achtergrondartikel
Samenwerken preventiemedewerker en HR: Interview Rian Mourik

Wat is de meerwaarde van samenwerking tussen HR en de preventiemedewerker? In twee video-interviews vertelt HR Director bij Saint Gobain (350 fte) Rian Mourik openhartig over het grote belang van veiligheid in de vier fabrieken en gaat ze in op de gemeenschappelijke arbodoelen van HR en de preventiemedewerker en hoe dit in het bedrijf is georganiseerd. 

Safety first is het allerbelangrijkste doel wat HR en de preventiemedewerker (bij Saint Gobain de EHS-manager) nastreeft. EHS staat voor Environment, Health & Safety. Samen doen ze er alles aan om arbeidsrisico's te verlagen door het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Ook de OR heeft hierin een belangrijke rol, zij informeert HR over mogelijke onveilige situaties op de werkvloer van de 350 medewerkers. 

Rian Mourik: "Een groot voordeel dat de EHS-manager de preventiemedewerker is, is dat hij ook bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft als het gaat om veiligheid. Dus het is niet een medewerker in een rol die als neventaak preventiemedewerker is. Bij Saint Gobain is de dagtaak van de EHS-manager het bezig zijn met EHS-zaken. Dat is een groot goed, dat we daar iemand volledig verantwoordelijk voor kunnen maken. Dat is bij fabrieken wat meer vanzelfsprekend dan in kantooromgevingen. Bij ons heeft de nut en de noodzaak zich al zeker bewezen!"  

Ongeval

Hoe wordt HR én de EHS-manager betrokken bij een ongeval? "We hadden in de zomer een vrij ernstig ongeval op de fabriek. Tijdens de zomervakantie produceert onze fabriek niet en wordt er groot onderhoud gedaan. Dan komen er heel veel contracters op het terrrein, dat moet goed gemanaged worden. Dat is vooraf een enorm proces. Van dit ongeval hebben we een 'best practice' gemaakt. We hebben er veel van geleerd en onze mensen hebben zeer adequaat gereageerd. Iedereen vanuit de hele organisatie, dus ook HR en de EHS-manager zijn betrokken. Onze mensen zijn zo doordrongen van het feit dat we veilig moeten werken en weten wat er moet worden gedaan in het geval van een ongeval. De samenwerking tussen HR en de EHS-afdeling is essentieel, dat bleek toen helemaal!"

Kijkend naar verzuim, wie is leidend? 

"Een arboarts komt één keer in de twee weken naar ons bedrijf voor zijn spreekuur. Er is dan ook overleg tussen HR en de arboarts, de lijnen zijn kort. Normaalgesproken is verzuim een verantwoordelijkheid van de leidinggevende, medewerker en HR. Als die communicatiedriehoek goed loopt, dan zijn er geen issues met betrekking tot verzuim. Doordat de arts hier vaak is, kent hij de werkzaamheden goed en weet hij wat wel en wat niet kan.

Als het gaat om milieutechnische zaken of voor bijvoorbeeld nieuwe technologische investeringen dan is alleen onze EHS-manager betrokken. Dan bemoeit HR zich daar niet mee en zijn we er niet bij betrokken. Pas als er milieuaspecten zijn die wel mensgerelateerd zijn, die wel een risico vormen voor onze mensen dan wordt HR er wel weer bij betrokken.

Er is bij ons een open deur politiek. Onze EHS-manager loopt veel binnen bij HR om bijvoorbeeld de opleidingen voor medewerkers af te stemmen, denk aan BHV, VCA, EHBO. En ook over actuele zaken, nu bijvoorbeeld over zaken rondom Covid-19, loopt hij dagelijks even binnen om zaken door te spreken.

Tips om samenwerking HR en preventiemedewerker te bevorderen

  • Communicatie is heel belangrijk, dat opent deuren. 
  • Je moet met iedereen in een organisatie kunnen praten, van hoog tot laag.
  • Zorg dat iedereen je serieus neemt, dan heb je een bepaalde gezagspositie in de organisatie. Dan heb je de mogelijkheid om je verhaal te vertellen.
  • Wees stressbestendig, want ook in het geval van een calamiteit moet je rustig en direct kunnen handelen."  
Lees meer op overzichtspagina Preventie