Ontevredenheid over combinatie baan met 8-urige mantelzorg

Duurzame inzetbaarheid
Nieuwsartikel
mantelzorg, mantelsorgers, werk en mantelzorg

Werknemers die meer dan acht uur per week mantelzorg verlenen, ervaren veel meer tijdsdruk en zijn minder tevreden over hun leven. Dat blijkt uit recent onderzoek dat SCP hield onder 3.800 werknemers.

Volgens de onderzoekers is dit verschijnsel een essentieel thema in de samenleving. Op dit moment combineren de 4,4 miljoen Nederlanders die mantelzorg verlenen, twee miljoen de zorg met een vaste baan. Het potentieel aantal mantelzorgers daalt vanwege de vergrijzing, van vijftien naar zes mensen per patiënt in 2040. Tot deze hulp behoort onder andere het doen van de administratie of het helpen bij het douchen.

Intensieve verzorger meer problemen
Meer dan zeventig procent van de mantelzorgers kan dit goed combineren. Maar de groep van 400.000 werknemers, die éénendertig uur per week werkt en daarnaast éénentwintig uur zorgt voor een naaste, ervaart wel problemen. Zo is een vijfde ontevreden over zijn leven en ervaart bijna veertig procent een hoge tijdsdruk. Beduidend meer dan mensen die minder zorgen of werken.

‘Mantelzorgklem’
Meer dan de helft van deze groep intensieve verzorgers geeft aan dat de hulpbehoevende alleen door zijn naasten geholpen wilt worden omdat er geen anderen beschikbaar zijn en omdat zij geen behoefte heeft aan professionele hulp in huis. SCP-onderzoekers noemen dit verschijnsel de ‘mantelzorgklem’. De baas van deze werkgevers zou een belangrijk rol kunnen spelen bij het realiseren van een oplossing.

Werkafspraken
Volgens de onderzoekers zouden werkgevers meer aandacht moeten besteden aan de zorgplichten van werknemers. Hierbij is ook het begrip van leidinggeven en collega’s belangrijk, dat is meestal wel het geval. Zeker de helft van de werkende mantelzorgers informeert de baas over de zorg en één op de vijf maakt gerichte werkafspraken. Flexibele werktijden zou een uitkomst kunnen zijn. P&0’er Suzanne Reep gaf eerder tips over hoe werkgevers met deze situatie om kunnen gaan.

Bron: NRC en SCP
 

Lees meer op overzichtspagina Preventie