Beweeg en verklein zo het risico op gezondheidsklachten door langdurig zitten

Gelukkig is de oplossing vrij simpel: regelmatig even opstaan en bewegen.

In Nederland zit bijna een derde van de volwassenen meer dan 8,5 uur op een dag. In andere Europese landen ligt dat gemiddelde veel lager. Langdurig zitten is niet een record om trots op te zijn, want het verhoogt het risico op ernstige gezondheidsproblemen. Denk hierbij aan diabetes type II, hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid herintroduceert de Nationale Beweegminuut om zitwerkend Nederland dagelijks minimaal één minuut tijdens het werk te bewegen.

In geen enkel ander Europees land zit zo’n groot deel, namelijk 32% van de volwassen bevolking, meer dan 8,5 uur per dag. In andere Europese landen is dat slechts 12 procent. Langdurig zitten verhoogt het risico op onder meer hart- en vaatziekten, diabetes type II en vroegtijdig overlijden. Om deze ontwikkeling tegen te gaan wordt de Nationale Beweegminuut opnieuw geïntroduceerd. De Nationale Beweegminuut roept zitwerkend Nederland op om iedere werkdag om 11:00 uur ’s ochtends in ieder geval één minuut te bewegen. De Nationale Beweegminuut is onderdeel van de campagne ‘Elk halfuur, even bewegen. Zet ook de stap’.

Gezondheidsrisico’s door langdurig zitten

Het aantal zituren nam tijdens de coronapandemie en door het thuiswerken toe. Dat blijkt uit cijfers van TNO. Ook uit nieuwe cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal uren dat Nederlandse werknemers gemiddeld op een doordeweekse dag zitten is gestegen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zat niet stil en startte al eerder een campagne om werkenden met een zittend beroep bewust te maken van de risico’s van lang zitten en weinig bewegen tijdens werk. Dit is helaas niet te compenseren door drie keer per week te gaan sporten. Dit geldt voor zowel beeldschermwerkers als chauffeurs.

Wanneer het zitten met beeldschermwerk wordt gecombineerd, is er ook sprake van een verhoogde kans op schouder- en nekklachten en RSI-klachten. Juristen, accountants en software- en app-ontwikkelaars zijn met een gemiddelde zittijd van minstens 7,5 uur per dag koploper. Gelukkig is de oplossing vrij simpel: regelmatig even opstaan en bewegen.

Bewustwording

Om werkenden met een zittend beroep bewust te maken van de risico’s van lang zitten en weinig bewegen tijdens de werkdag zijn een aantal middelen ontwikkeld die daarbij helpen. Zo is er een speciaal lied met videoclip gelanceerd. Willie Wartaal schreef het nummer ‘De Nationale Beweegminuut’. Samen met Olga Commandeur van het televisieprogramma Nederland in Beweging speelt hij in de bijhorende videoclip. De clip is niet de enige video waarin Commandeur is te zien. De presentatrice, die vitaliteitscoach is, maakte voor de Nationale Beweegminuut instructievideo’s voor werknemers.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gezondheidsmanagement