Groot deel leidinggevenden heeft moeite met sollicitanten met psychische problemen

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Nog altijd 30% van de ondervraagde managers is terughoudend om sollicitanten, waarvan bekend is dat ze ooit psychische problemen hebben gehad, in dienst te nemen.

Een meerderheid van de leidinggevenden staat terughoudend tegenover het aannemen van sollicitanten met psychische gezondheidsproblemen. Één van de drie leidinggevenden zou een werknemer die ooit psychische klachten heeft gehad niet snel aannemen, onafhankelijk van het gegeven als die problemen niet meer spelen. Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University naar de kennis, houding en ervaringen van leidinggevenden ten opzichte van werknemers met burnout-, depressie- en stressklachten.

Van de ondervraagde 670 leidinggevenden in alle Nederlandse sectoren staat een meerderheid (64%) terughoudend tegenover het aannemen van sollicitanten met psychische gezondheidsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van Kim Janssens e.a. van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg University. Verder zou één op de drie leidinggevenden een werknemer die ooit psychische problemen heeft gehad niet snel aannemen, ook als die problemen niet meer spelen.

Sociale inclusie

In het onderzoek stonden de kennis, houding en ervaringen centraal van leidinggevenden ten aanzien van werknemers die bijvoorbeeld depressie, burnout, angst en stress hebben gehad. De conclusies hebben grote gevolgen voor de sociale inclusie in Nederland, omdat driekwart van de werknemers er voor kiest om open te zijn over psychische gezondheidsproblemen op het werk.

Het gros (64%) van een representatieve groep leidinggevenden (670) in alle Nederlandse sectoren heeft bedenkingen bij het in dienst nemen van een sollicitant met psychische problemen. En dat terwijl 52% positieve persoonlijke ervaringen heeft met dergelijke medewerkers. Daar tegenover staat dat slechts 7% van de managers negatieve persoonlijke ervaringen heeft met deze groep.

Stigma

Nog altijd 30% van de ondervraagde managers is terughoudend om sollicitanten, waarvan bekend is dat ze ooit psychische problemen hebben gehad, in dienst te nemen. Dat betekent dat zelfs na herstel het stigma aan hen blijft kleven, wat kan leiden tot arbeidsdiscriminatie.

Het overgrote deel van de managers (91%) heeft zorgen over het aannemen van werknemers met psychische problemen. Zo weten ze niet hoe ze de werknemer moeten helpen (39%), hoe ze met de werknemer moeten omgaan (19%) en vragen zij zich af wat de mogelijke negatieve invloed is op de werksfeer (40%). Toekomstige interventies en scholing moeten de zorgen wegnemen.

Stigma in de werkomgeving is een probleem voor sociale inclusie. Daarom zijn er interventies nodig om vooroordelen te verminderen en de kennis van leidinggevenden in deze te verbeteren om werknemers met psychische klachten te ondersteunen in plaats van uit te sluiten.

Bron: Tilburg University

Lees meer op overzichtspagina Preventie