Jonge werknemers en burn-out

Burn-out


Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat de ernst van burn-outklachten onder jonge werknemers toeneemt. Wat is de oorzaak en hoe ga je als organisatie om met burn-outklachten?

In 2022 gaf maar liefst 1 op de 4 werknemers in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar aan burn-outklachten te ervaren. Deze statistieken komen voort uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS, waaruit ook blijkt dat de ernst van burn-outklachten onder jonge werknemers toeneemt. Bovendien stijgt het aandeel van verzuim door werkgerelateerde psychische klachten. Vooral in de zorg en onderwijssector zijn deze klachten hoog.

Wat opvalt in het onderzoek is de groei in het aantal jonge vrouwen met ernstige klachten. Vooral onder hoogopgeleide jonge vrouwen wordt een stijging in het aandeel van werkgerelateerd psychisch verzuim waargenomen. Jonge vrouwen ervaren over het algemeen meer burn-outklachten dan mannen. De groep jonge vrouwen met ernstige klachten is in 2022 zelfs gestegen naar 29%, vergeleken met 25% in 2020. 
Maar ook jonge mannen ontsnappen niet aan de trend; in 2022 ervaart 23% burn-outklachten, terwijl dat in 2015 nog 13% was. Voor alle jonge werknemers...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Gezondheidsmanagement