Werkgevers schenden privacy met corona-temperatuurmeting

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Werknemers zijn niet verplicht om hun temperatuur te laten meten op de werkvloer. Het verwerken van een gezondheidsgegeven, een bijzonder persoonsgegeven, is zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

Werkgevers nemen verschillende maatregelen om de risico’s op verspreiding van het coronavirus te beperken. Het meten van de lichaamstemperatuur van werknemers lijkt een logische voorzorgsmaatregel, maar het gaat wel om bijzondere persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens constateerde dat twee grote bedrijven de gezondheidsgegevens van hun werknemers onrechtmatig verwerken.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft twee grote bedrijven onderzocht die de temperatuur van hun personeel meten vanwege de verspreiding van het coronavirus. De AP constateerde dat beide bedrijven de lichaamstemperatuur van hun werknemers verwerken.

Temperatuurmeting

De AP kreeg al snel na de uitbraak van het coronavirus in Nederland veel vragen en klachten over temperatuurmetingen. Bijvoorbeeld in de horeca, winkels, fabrieken en kantoren. De AP besloot zich vooral te richten op het opmeten van de temperatuur op de werkplek. “De AP begrijpt dat werkgevers maatregelen willen nemen om de risico’s van het coronavirus te beperken, maar de maatregelen moeten wel binnen de grenzen van de wet blijven,” zegt vicevoorzitter Monique Verdier. “Werknemers zijn niet altijd in de positie om de meting te weigeren of te ontwijken. Daarom heeft de AP besloten om dit onderzoek te doen.”

Voor het verwerken van gezondheidsgegevens zoals de lichaamstemperatuur gelden speciale regels. Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Die mogen alleen verwerkt worden als er een uitzondering van de wet geldt. Dat is het geval als iemand uitdrukkelijk toestemming geeft. Met het verwerken van de lichaamstemperatuur van werknemers, overtreden werkgevers de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Vrijheid om toestemming te geven

Een van de twee bedrijven vroeg voorafgaand aan de meting toestemming aan de werknemers om hun temperatuur op te meten. Verdier: “Mensen moeten in vrijheid toestemming kunnen geven. Maar werknemers zullen zich vaak onder druk gezet voelen om toestemming te geven aan hun werkgever. Bovendien mag toestemming weigeren geen nadelige gevolgen hebben. Bij dit bedrijf mochten medewerkers die weigerden niet naar binnen." Als er nadelige gevolgen aan het weigeren van een temperatuurmeting worden gekoppeld, is er voor werknemers geen vrijheid om toestemming te geven.

De AP heeft beide organisaties aangespoord om zaken te verbeteren. Over enige tijd controleert de AP de organisaties opnieuw om vast te stellen of de manier van temperaturen is aangepast.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Lees meer op overzichtspagina Preventie