Advies voor tegemoetkoming beroepsziekten en naleving RI&E

Om te voorkomen dat mensen ziek worden door hun werk is meer aandacht en kennis nodig over beroepsziekten en de relatie tussen arbeid en gezondheid. Momenteel is de kennis verspreid over meerdere instituten, wat goede toepassing bemoeilijkt.

Duizenden werknemers worden ziek door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op hun werk. Naar schatting overlijden er jaarlijks 3000 mensen aan de gevolgen daarvan. Het verhalen van schade voor slachtoffers van stoffen-gerelateerde beroepsziekten is in de meeste gevallen complex, tijdrovend en kostbaar. De commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten, onder leiding van Ton Heerts, is ingesteld om dit proces te vergemakkelijken.

Voor slachtoffers van beroepsziekten is erkenning van het verband tussen hun ziekte en het werk van groot belang. De Commissie Heerts adviseert daarom een regeling te introduceren die het mogelijk maakt een financiële tegemoetkoming toe te kennen aan slachtoffers van beroepsziekten veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het kabinet onderschrijft het belang van erkenning voor slachtoffers en gaat dit voorstel verder uitwerken. Na de zomer volgt een definitief besluit over de regeling en de financiering ervan.

Kennisinfrastructuur
Om te voorkomen dat mensen ziek worden door hun werk is er meer aandacht en kennis nodig over beroepsziekten en de relatie tussen arbeid en gezondheid. Momenteel is de kennis verspreid over meerdere instituten, wat goede borging, ontwikkeling en toepassing bemoeilijkt. Om dit te verbeteren is een versterking van de kennisinfrastructuur nodig, zo stelt de commissie. Het Kabinet stelt op korte termijn een verkenner aan die zal adviseren over hoe binnen de kennisinfrastructuur van stoffen-gerelateerde beroepsziekten die versterking kan worden gerealiseerd.

Voor de preventie van beroepsziekten is van belang dat elke organisatie de RI&E opstelt en naleeft, zo stelt de commissie. Het Kabinet is het hiermee eens en zet daarom via het aangekondigde Meerjarenplan RI&E in op de naleving van deze verplichting. Verder kijkt het kabinet naar de rol van de bedrijfsarts en het verstevigen van de handhavingsmogelijkheden door de Inspectie SZW bij bedrijven die hun zorgplicht niet nakomen.

Bron: Arboportaal

Wet- en Regelgeving