Hoe werk je gezond en veilig thuis?

Specifieke tips voor de optimale thuiswerkplek en de juiste voeding op een werkdag lees je op ‘Thuiswerken is topsport’ van NL Onderneemt Maatschappelijk. Hier kan de werkgever ook vinden hoe die fit en gezond thuiswerken kan stimuleren bij werknemers.

Thuiswerken, waar het kan. Die boodschap kwam de laatste coronapersconferenties weer voorbij. Na ongeveer anderhalf jaar thuiswerken weet iedereen wat van hem of haar verwacht wordt, maar het omschakelen is niet voor alle werkgevers en werknemers even gemakkelijk. Het leidinggeven op afstand is door het mindere persoonlijke contact lastig en bij alleen thuiswerken mis je de sociale contacten met collega’s. De Rijksoverheid heeft voor werkgevers tips en informatie over thuiswerken.

Werk thuis is een noodzakelijk advies om het aantal contacten en mogelijke besmettingsmomenten te beperken. Ondanks dat de meeste mensen inmiddels ruime ervaring hebben met thuiswerken is het verstandig om op gezondheid, zowel fysieke als mentale gezondheid, te letten.

De coronacrisis vraagt van iedereen een flinke aanpassing, ook van werkgevers. Leidinggevenden hebben verschillende uitdagingen. Een daarvan is het teamgevoel te creëren of te behouden ondanks de afstand. En welke houding moet de werkgever aannemen bij medewerkers die extra zorgen hebben over de gezondheid van naasten? Werknemers kunnen door het thuiswerken ook vragen hebben over de zorg voor het gezin of over mantelzorg.

Houd werknemers fysiek en mentaal fit

De fysieke en mentale gezondheid van personeel is een prioriteit nu veel werknemers thuiswerken. De sociale contacten zijn minder of zelfs bijna verdwenen. Ook de grens tussen werk en privé vervaagt. Hoe houd je de medewerkers fit in deze tijd? Door ervaring leert men, dus ook door ervaringen van andere werkgevers. In een handreiking van werkgeversvereniging AWVN staan punten om psychische klachten te verhelpen en ziekteverzuim te vermijden.

Sport en bewegen is belangrijk om fit en gezond te blijven. Maar ook een manier om met anderen in contact te zijn. Op ‘Alles over sport’ staan beweegtips voor ouders en kinderen en leest u wat de effecten van sport en bewegen op de mentale gezondheid zijn. Specifieke tips voor de optimale thuiswerkplek en de juiste voeding op een werkdag lees je op ‘Thuiswerken is topsport’ van NL Onderneemt Maatschappelijk. Hier kan de werkgever ook vinden hoe die fit en gezond thuiswerken kan stimuleren bij werknemers.

Risico-inventarisatie en evaluatie

Neem de risico’s van thuiswerken op in een Risico- en Inventarisatie & evaluatie. Hierin neem je ook een plan van aanpak mee. Zo zorg je ervoor dat er aandacht blijft voor de gezondheid van je werknemers. Dit is van belang voor je werknemers én je bedrijf. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.

Bron: Hoe werkt Nederland

Gezondheidsmanagement