Wet- en Regelgeving

04-11-2016

Het CNV wil meer te weten komen over de capaciteit van de Inspectie SZW. De...

13-10-2016

Werknemers worden beter beschermd tegen de risico’s van het werken met...

veiligheid, arbeidsinspectie
05-10-2016

Bij een gerichte controle van de Inspectie SZW bij 20 horecabedrijven en 9...

REACH Inspectie SZW, chemische stoffen
10-08-2016

Werkgevers kunnen sinds kort hun VIB’s (veiligheidsinformatiebladen)...

grenswaarden kankerverwekkende stoffen EU EC Europese Commissie
25-05-2016

FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de Nederlandse regering in hun oproep...

participatiewet verdringing arbeidsmarkt Oval
02-05-2016

De Participatiewet leidt voor gehandicapten tot verdrukking op de...

28-02-2016

Voor explosieveilig materiaal, liften en drukvaten van eenvoudige vorm...

20-02-2016

Onderzoek wijst uit dat het verblijven in elektromagnetische velden onder...

14-02-2016

Dwingende NEN-normen, inclusief de PGS, zijn sinds 1 januari gratis in te...

05-02-2016

De positie van preventiemedewerkers is vanaf 2017 veel sterker. Dat staat in...

Pagina's

Abonneren op Wet- en Regelgeving